Forskere fra University of Bath har gjennomført en studie i India, Tyrkia og Storbritannia, der de blant annet har undersøkt hva som gir mest tilfredshet i livet.

Studien viste at det ikke var en fordel å prioritere innsats på jobb over moro på fritiden.

Det var forskning.no som omtalte studien først.

Tid til hobbyer kan bidra til mer lykke. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Forskerne bak studien mener resultatene kan tyde på at det er viktig å balansere livet med både jobb og moro.

I studien skrev 180 personer i de tre landene i en dagbok i ni dager. Basert på dette undersøkte forskerne hvordan ulike verdier påvirket dem.

Verdiene knyttet til frihet hadde større utslag på lykkefølelsen enn verdiene knyttet til prestasjoner.

De som opplevde frihet, følte seg altså mer lykkelige.

Blant annet opplevde de som tok seg tid til hobbyene sine både økt velvære og mindre stress og angst.