Fredag morgen presenterte regjeringen sitt forslag til statsbudsjett for 2024.

Budsjettet viser hva staten skal bruke penger på det neste året.

Dette er noen av de viktigste endringene for deg hvis du er ung:

Skole

 • Videregåendeelever får en økning i både borteboerstipend og utstyrsstipend. Borteboerstipendet øker med 829 kroner og blir dermed 6677 kroner i måneden. Utstyrsstipendet øker med 9,5 prosent.

 • Regjeringen foreslår å sette av 85 millioner kroner til å styrke digital kompetanse og infrastruktur i barnehage og skole.

 • Regjeringen foreslår også å bevilge 22,8 millioner kroner til 500 nye studieplasser på fagskolene. Disse plassene blir ledige allerede fra neste år.

 • Det er foreslått å satse 485 millioner kroner på at flere skal få en læreplass og for at flere skal bli kvalifisert til en læreplass.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 35 millioner kroner til å styrke arbeidet mot mobbing og for et godt skolemiljø. 15 millioner av disse skal gå til å prøve ut lokale beredskapsteam med ressurspersoner for skolene.

Høyere utdanning og jobb

 • Studenter i Trondheim kan glede seg over at regjeringen foreslår 178 millioner kroner til byggestart på NTNUs nye campus. Målet er et ferdig bygg i 2030.

 • Regjeringen vil gi 200 millioner mer til universiteter og høyskoler som har flere campus. Dette skal gå til desentralisert og fleksibel utdanning.

 • Regjeringen foreslår å gi tilskudd til 1650 nye studentboliger i 2024.

 • De foreslår også 175 millioner mer i budsjett til Navs ungdomsgaranti, som skal bidra til at flere unge kommer inn i arbeidslivet.

 • Regjeringen vil øke budsjettet til universiteter og høyskoler med 1,6 milliard kroner.

 • 18,3 millioner kroner skal gå til å finansiere 255 nye studieplasser innen medisin, IKT, flyingeniør, fysioterapi, skogfag, vernepleie og folkedans.

Spill og fritid

 • Regjeringen foreslår å styrke satsingen på dataspill med ti millioner kroner. 7,5 millioner av disse skal gå til ordninger for utvikling og lansering av norske dataspill.

 • Regjeringen foreslår også ti millioner kroner mer i støtte til barne- og ungdomsorganisasjoner i hele landet.

 • I tillegg vil de sette av ti millioner kroner til tiltak for å øke barn og unges deltakelse i fritidsaktiviteter - både innen kultur, idrett og friluftsliv.

Fysisk og psykisk helse

 • Regjeringen foreslår å øke egenandelprisene med 4,35 prosent for blant annet lege-, psykolog- og fysioterapitjenester. Regjeringen foreslår også å øke summen man må betale i egenandel så det blir 3165 kroner.

 • De vil sette av 40 millioner kroner som kommunene skal bruke til å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

 • Regjeringen foreslår også å bruke litt over 450 millioner kroner på å styrke og utvikle helsestasjoner og skolehelsetjenesten.

 • Det foreslås også å sette av 250 millioner kroner til tiltak knyttet til psykisk helse og rus. 100 millioner kroner skal gå til nye og styrkede tiltak med vekt på barn og unge og tilgjengelig hjelp.

Endres ikke

De siste årene har det vært vanlig med justeringer i BSU-ordningen. For budsjettet i 2024 er det ikke foreslått noen endringer.

Det samme gjelder studiestøtten, der det kun er foreslått å øke støtten basert på forventet inflasjon.