– De har nærmest lagt til grunn et absolutt forbud mot alle typer ytringer på egne plattformer, sier advokat Jan Magne Langseth, som representerer Snushjem, til E24.

I et vedtak fra Helsedirektoratet som avisen har fått innsyn i, kommer det blant annet fram at Snushjem sitt nyhetsbrev er et brudd på reklameforbudet.

Det samme mener direktoratet om Swedish Match sine nettsider Snusinfo.no og Snusfornuft.no, som begge er uten innhold.

– Det er ikke reklame at en tobakksprodusent har en nettside som heter «Snusinfo» eller «Snusfornuft», sier selskapets advokat, Harald Sjaastad.

Ifølge avisen er det ikke avslørt noen form for tradisjonell markedsføring i noen av disse kanalene, men Helsedirektoratet mener likevel at de skal forbys.

Snushjem har klaget på vedtaket, og klagen skal i første omgang behandles av Helsedirektoratet, som vil vurdere innvendingene og skrive en innstilling til Markedsrådet. Rådet behandler klagen med mindre direktoratet går tilbake på alt.

Swedish Match har bedt om at vedtaket ikke skal gjelde før klagen er behandlet, men det har Helsedirektoratet sagt nei til.