Det skriver Sverigedemokraterna i en pressemelding, ifølge E24.

Kuttet innebærer at en boks med snus blir tre svenske kroner billigere. Avgiften på snus er allerede lavere enn avgiften på sigaretter på grunn av den lavere helsefaren.

– Helseeffektene varierer mye mellom snus og sigaretter. Sett i lys av dette er det helt rimelig å reflektere den forskjellen i skattepolitikken også, slik at det sunnere alternativet blir tre kroner billigere, sier økonomisk talsperson Oscar Sjöstedt i Sverigedemokraterna.

Samtidig vil regjeringen øke avgiften på andre tobakksvarer, inkludert sigaretter og røyketobakk, med 9 prosent. Høyere avgift skal føre til høyere priser som videre skal bidra til å redusere røyking.

Endringen foreslås å tre i kraft 1. november 2024.