Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 16 prosent av befolkningen mellom 16 og 74 år snuser daglig. Samtidig er det 7 prosent som røyker.

Det er en halvering i antall røykere de siste ti årene og en dobling av snusere.

– Det er stadig flere som bruker snus daglig. De siste ti årene har andelen som snuser på daglig basis, nesten doblet seg, sier SSB- rådgiver Sindre Mikael Haugen.

Det er flest unge som snuser. 29 prosent av dem mellom 25 og 34 år gjør det.

– Det er verdt å poengtere at selv om bruken av snus kan anses som et ungt fenomen, har det de siste ti årene også vært en økning i andelen som bruker snus daglig blant befolkningen som er 35 år og eldre, sier Haugen.

Det er omtrent like mange menn og kvinner som røyker daglig. Det er også en klar overvekt av dem med lav utdanning. Blant dem som har universitets- og høyskoleutdanning, er det bare 2 prosent som røyker.