I år blir julegrantenninga, som for mange er en tradisjon å delta på, uten publikum.

– Det er viktig for oss å påpeke at det ikke er ønskelig med publikum denne dagen. Det er ikke et offentlig arrangement, og PCM vil være til stede for å sikre tryggheten knyttet til dette, sier korpsleder Trondheim Korps i Frelsesarmeen, Elin Kyseth.

Ifølge henne har de vært i kontakt med mange for å sikre at smittevernreglene blir overholdt.

Kan følge med i stua

Selv om det ikke er et offentlig arrangement, er det mulig å følge julegrantenninga likevel.

– Adresseavisen skal streame hele arrangementet slik at trønderne kan sitte hjemme i sin egen stue å få med seg at julegrana blir tent, sier Kyseth.

I år er det hundre år siden julegrana ble tent for første gang i Trondheim. Småbispan, som også sto for musikken da, skal opptre med julesang også nå. Ordfører Rita Ottervik skal holde appell, og det samme skal også Frelsesarmeen. Kyseth kan også avsløre at Arve Tellefsen skal underholde.

– I år ønsker vi å rette et stort fokus mot et ønske om fred i verden og i hvert enkelt menneske. Vi har sammen vært gjennom et år med utrygghet og uro knyttet til pandemi, men også krig og uroligheter i verden.

I samarbeid med Nidarosdomen blir også fredslyset sentralt under årets julegrantenning. Fredslyset skal spres videre i fakler til Nidarosdomen, der de medvirkende danner et lite fakkeltog gjennom sentrum.

Vil spre håp

– Vi er svært takknemlige for at vi får til dette i år. Vi er stolte og glade over å kunne vise Trondheims store, fine julegran på 17 meter også i år for hundrede gang, sier Kyseth.

Hun forklarer at de under planleggingen har tenkt mye på hvordan de kan spre mest mulig håp og fremtidstro til befolkningen under et turbulent år.

Julegrantenning på Torvet i fjor. Foto: Sigurd L. Hernes

– Vi har analysert muligheten for å gjennomføre med mellom 200 og 600 publikummere, men vi hadde ikke kunnet gjøre dette på en trygg måte dersom det skulle komme flere. Vi er svært takknemlige for at vi får til dette i år med streaming, sier Kyseth.

Hun legger til at også NRK vil være til stede på arrangementet i forbindelse med en programinnspilling om julegrantenninger rundt omkring i landet.

– Viktigere enn noen gang

– Hvordan blir det med julegryte i år med tanke på smittevern?

– Den er viktigere enn noen gang. Utfordringer knyttet til pandemien kan ramme økonomien og livsgrunnlaget til flere mennesker også i 2021. Vi har egne smittevernprosedyrer for hver gryte og for de frivillige som betjener gryta hver time av dagen. Det er snakk om 644 timer som skal dekkes av julegrytevakter og det er selvsagt veldig viktig for oss at det oppleves helt trygt, sier Kyseth.

Julegrantenninga skjer tradisjonen tro første søndag i advent. I år er det 29. november.