Regina Guthold fra WHO og hennes kollegaer har samlet data over 1,6 millioner ungdommer mellom 11 og 17 år, fra hele 146 av verdens land. Resultatet er ikke oppløftende. Det skriver forskning.no.

81 prosent

Gjennomsnittstallene viser at bare én av fem ungdommer i verden er aktive nok. 81 prosent av de unge fikk altså under en times fysisk aktivitet om dagen. Selv i landene med flest aktive ungdommer, som USA og Irland, fikk over 70 prosent for lite mosjon.

I landene med færrest aktive unge, som Sør-Korea, Sudan og Filippinene, var rundt 90 prosent for lite aktive. I Norge var over 78 prosent av guttene og 88 prosent av jentene for lite aktive.

Resultatene viste generelt at gutter var mer aktive enn jenter - spesielt i vestlige, rike land.

Upresise tall

Ungdommenes aktivitet er målt via spørreundersøkelser, noe som kan gjøre resultatet upresist. I en undersøkelse ved Norges Idretthøgskole fra 2018 viste bevegelsesmålere for eksempel at over halvparten av norske ungdommer fikk minst en times mosjon om dagen.

Forskning.no skriver videre at det Guthold og kollegene likevel ikke er i tvil om hva konklusjonen er: Dersom vi skal nå WHOs mål for fysisk aktivitet - som er minst en time med moderat til fysisk aktivitet om dagen, må det omfattende tiltak til. Det skriver forskerne i siste utgave av The Lancet.