Utdanningsdirektoratet la fredag fram sin statistikk for karakterer i videregående skoler skoleåret 2018–19.

Sammenlignet med i fjor endres de gjennomsnittlige standpunktkarakterene i real- og fellesfagene lite. Men i over de siste fem årene har det vært en svak økning i standpunktkarakterene, med opp mot 0,3 karakterpoeng.

Det har også vært endring i karakterene på skriftlig eksamen i realfagene over de siste fem årene. Størst endring i finner man i eksamen i teknologi og forskningslære, som faller fra 4,2 til 3,7.

Jentene får i snitt høyere karakter enn guttene både til standpunkt, skriftlig og muntlig eksamen i de fleste av fellesfagene. Forskjellen mellom gutter og jenter er minst i kroppsøving og matematikk, og størst i norsk, samfunnsfag og religion og etikk. I fellesfagene er det kun i kroppsøving og praktisk matematikk for påbygging til generell studiekompetanse at guttene i snitt får høyere standpunktkarakter enn jentene.

Også i realfagene får jentene høyere karakterer enn guttene i de fleste fagene. Det skiller minst mellom jenter og gutter i kjemi, fysikk og informasjonsteknologi.