Økningen er størst blant menn som har sex med menn, der antall tilfeller av gonoré i fjor økt med 50 prosent sammenlignet med året før. Blant heteroseksuelle er antallet smittetilfeller på tilnærmet samme nivå som i 2016, ifølge årsrapporten fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Tall fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) ved Folkehelseinstituttet, viser at det i fjor ble det registrert 1 399 tilfeller av gonoré og 223 tilfeller av syfilis i Norge, fra 1 096 og 188 i 2016. To av tre smittede er menn som har hatt sex med menn.

– Økningen er i og for seg ikke uventet. Sykdommene er veldig smittsomme, og når smitte får såpass innpass i miljøer som det har gjort i Skandinavia nå, er det dessverre lett at det fortsetter å spre seg. Vi vil gjøre det vi kan, men vi kan ikke utelukke at det fortsetter å øke, sier seniorrådgiver Øivind Nilsen ved avdeling for seksuelt overførbare og smittsomme sykdommer til NTB.

Bekymring

Folkehelseinstituttet er veldig bekymret for utviklingen.

– Gonoré er en av de mikrober vi kjenner med størst potensial for antibiotikaresistens. Mens vi tidligere kunne bruke vanlig penicillin er vi i dag der at behandlingen må gjøres intravenøs og vi har bare én type antibiotika som er effektiv i dag. Vi ser nå økende antall i Norge og verden av resistens mot medisinen vi bruker nå. Kombinert med at sykdommen oppfattes som lett og behandle og ikke veldig alvorlig, er dette bekymringsfullt, sier Nilsen.

Syfilis utvikler ikke resistens, men uoppdaget sykdom kan gi livslang og alvorlig sykdom. Forekomsten av senskader fra syfilis øker i Norge.

Merker ikke

Gonoré og syfilis er ikke alltid lett å oppdage og helsevesenet er mindre årvåkne for sykdommene enn de var tidligere. Syfilis var ganske vanlig i Norge fram til 1950-tallet og gonoré hadde sin topp i 1975 med 14 000 tilfeller. Behandling og diagnostikk medførte en kraftig nedgang, hjulpet av at frykt for hivsmitte førte til at folk ble flinkere til å beskytte seg.

For 20 år siden var begge sykdommene nærmest utryddet i Norge, men så kom god behandling for hiv og signalet gikk ut om at det ikke var så høy risiko med ubeskyttet sex lenger. Forekomsten av seksuelt overførbare sykdommer generelt føyk til værs.

I 2007 var det 238 gonoré-tilfeller og 61 tilfeller av syfilis.

– Vi tror ikke vi kommer dit vi var, blant annet fordi vi har en mye bedre og effektiv diagnostikk og behandling, sier Nilsen.

Tiltak mot hiv

Økning i seksuelt overførbare sykdommer gjelder ikke for hivsmitte, der forekomsten går ned. Der er det trolig en sammenheng.

– Tidlig behandling og forebyggende behandling med hiv-medisiner (PrEP) er viktige tiltak for å få redusert risikoen for hivsmitte blant menn som har sex med menn. Når risikoen for hivsmitte reduseres viser studier at kondombruk ved oral- og analsex går ned. Tiltak for å motvirke at dette skjer, må prioriteres framover, sier Nilsen.

Han sier at kostnadene ved livslang hiv-behandling er så pass høye at forebyggende tiltak kan forsvares, selv når de fører til øking av andre sykdommer.

Er det noe som engasjerer deg ekstra mye? Skriv til oss! Send debattinnlegg til trd.by@adresseavisen.no