- Antallet registreringer vi nå har er dessverre en del av den nye normalsituasjonen. Det er ikke grunnlag for noen utbruddsalarm, men det kommer til å bli ny rekord i Sør-Trøndelag som i resten av landet, sier Øivind Jul Nilsen ved Folkehelseinstituttet.

Så langt i år har Folkehelseinstituttet registrert 43 tilfeller av gonoré i Sør-Trøndelag. Dette er ikke en større økning enn i resten av landet generelt.

- Kort sagt spres gonoré veldig lett. Utviklingen ser vi i hele den vestlige verden. Vi ser at mer løssluppen, tilfeldig sex, og mye reising fører til at det blir lett å ta med seg mikrobene hjem igjen, sier Nilsen.

Nilsen forklarer at det for eksempel var rundt 800 registrerte sykdomstilfeller i Danmark for noen år siden. I 2016 hadde antallet økt til over 3 600.

- Det er en eksplosiv utvikling.

- Svært viktig med kondom

I Trondheim kan du teste deg på ulike helsestasjoner, enten i Midtbyen, på Rosten, på Strinda, hos NTNU Gløshaugen eller på poliklinikken for hud- og kjønnssykdommer ved St. Olavs hospital. Marit Saunes, overlege og avdelingssjef ved Hudavdelingen på St. Olavs hospital, bekrefter den økte forekomsten av gonoré.

- Vi har hatt flere tilfeller av gonoré hittil i år sammenlignet med i fjor, og denne sykdommen behandles hos oss. Vi har ikke holdepunkt for at det er noe form for utbrudd slik det som det ble omtalt i 2015, sier Saunes.

I 2015 fikk 47 personer påvist kjønnssykdommen i Sør-Trøndelag, i det som ble betegnet som et utbrudd. I år ser det ut til at tallet vil bli enda høyere.

Saunes forklarer at en årsak kan være at folk reiser mye og blir smittet på ferie, i tillegg til at flere blir smittet også her i Norge.

- Smitten forekommer både hos heterofile og homofile, men majoriteten av de som blir smittet er menn som har sex med menn. Det er svært viktig å beskytte seg med kondom!

Hos poliklinikken opplever de at det er et relativt stabilt antall som tester seg hele året, og de har ikke sett noen økning i forbindelse med fadderuka.

- Klamydia er den hyppigste forekommende seksuelt overførbare sykdommen. Vi har ikke registrert økt forekomst av denne her hos oss, sier Saunes.

Viktig med smitteoppsporing

Øivind Jul Nilsen hos Folkehelseinstituttet forklarer at vi på 70-tallet opplevde en epidemi med over 15 000 personer smittede på det verste.

- I dag er vi egentlig ikke stilt bedre med tanke på forebygging enn det vi var da. Utfordringen har vært at helsevesenet  og befolkningen ikke har hatt fokus på akkurat gonoré. Det har vært så lite av det tidligere år.

Nå har Folkehelseinstituttet et kraftig fokus på gonoré, og vil gjøre både befolkningen og helsevesenet oppmerksom på at det må testes også for denne sykdommen.

- Opplever dere at unge i Norge er flinke til å teste seg for kjønnssykdommer?

- De fleste er flinke til å teste seg for for eksempel klamydia, men ikke i like stor grad for gonoré. Kvinner får i liten grad symptomer av infeksjonen, men det får som regel menn. Ved å fange opp mennene kan vi også spore opp kvinnene.

Denne smitteoppsporingen er det mange som er nervøse for, mener Nilsen.

- Fordelen er at de legene som driver smitteoppsporing ikke forteller hvem som har testet seg. Det går stort sett bra, og de fleste varsler tidligere partenere selv. De fleste har jo interesse av å beskytte sin partner for smitte.

- Studentene er flinke til å teste seg

Hos Sits helsestasjon for seksuell helse på Gløshaugen legesenter opplever helsesøster Monica Brun Løkkeberg at kunnskapen om kjønnssykdommer er god blant Trondheims studenter.

- Vi opplever høye besøkstall på Sits helsestasjon for seksuell helse nå noen uker etter semesterstart. Det at helsestasjonen er gratis og lett tilgjengelig for studentene fra tidlig i semesteret gjør nok at besøkstallene er såpass høye etter sommeren.

Helsesøstrene Kristin Fredriksen og Monica Brun Løkkeberg hos Sit helsestasjon har travle dager med høye besøkstall fra studenter. Bildet er tatt på helsestasjonen under oppstart i år. Foto: Sit

I gjennomsnitt har helsestasjonen, som er åpen tre timer hver onsdag ettermiddag, 65 personer som kommer innom. Ikke alle kommer kun for testing, helsestasjonen tilbyr også prevensjonsveiledning, reseptskriving  og legekonsultasjoner.

- Vi opplever at studentene er flinke til å teste seg. Økningen i studenter som tester seg er nok også relatert til at helsestasjonstilbudet er blitt godt kjent, mener Løkkeberg.

Helsestasjonen har hatt en jevn stigning av testing for kjønnssykdommer siden oppstarten høsten 2011. Helsestasjonen opplevde en liten nedgang i henvendelser høsten skoleåret 2016/2017, uten at helsesøstrene selv ser noen klar årsak til dette.

- Mange som oppsøker oss ønsker test for klamydia, men vi tester samtidig for gonoré og mycoplastma. Studentene får samtidig informasjon om hvordan de kan unngå smitte og vi har alltid gratis kondomer tilgjengelig.

Øivind Jul Nilsen hos Folkehelseinstituttet ønsker økt fokus på testing av gonoré. Foto: Folkehelseinstituttet