For å få pengene på konto må studentene kunne dokumentere at de har mistet inntekt på grunn av koronakrisen.

– Disse pengene sørger for at mange studenter som er i en vanskelig økonomisk situasjon, får mer penger å rutte med, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Studentene vil få en epost, som vil bli sendt ut puljevis over flere dager, fra Lånekassen. De som har rett til det, vil kunne logge seg inn for å søke på tilleggslånet, der 8000 kroner blir omgjort til stipend.

De som søker, må fylle inn en egenerklæring som bekrefter nedgang i inntekt mellom 1. mars og 15. juni 2020 på grunn av koronautbruddet. Pengene vil bli utbetalt i løpet av noen dager.