Ministeren for forskning og høyere utdanning sier til Aftenposten at det er viktig å få flere i utdanning og i yrker som samfunnet har behov for framover.

– Vi foreslår i tillegg en økning på 1000 studieplasser til høyere yrkesfaglig utdanning, sier han.

De nye studieplassene er en del av en utdanningspakke som vil bli lagt fram i revidert nasjonalbudsjett 12. mai. Studieplassene vil bli opprettet fra høsten, dersom Stortinget sier ja.

I regjeringens forslag fordeles 1123 av studieplassene til helse- og sosialfag, 550 plasser til lærerutdanningene, 1472 plasser til matematikk, naturvitenskap og teknologi, 833 plasser til juridiske og økonomisk-administrative fag og 22 plasser til animasjon, utøvende musikk, film og kunst.

Ministeren sier til avisa at han regner med at det blir tilnærmet normal virksomhet ved universitetene og høyskolene til høsten, men at det nok blir aktuelt med noe nettundervisning.

I en tiltakspakke for studiesektoren som kommer i mai eller juni, vil regjeringen komme tilbake med andre tiltak for sektoren, ifølge Asheim.