Fra slutten av 1990-tallet har antall syfilistilfeller blant menn som har sex med menn økt betydelig i Norge, og sykdommen kan nå betraktes som endemisk i denne gruppen. Det skriver FHI i rapporten «Blod- og seksuelt overførbare sykdommer - Årsrapport 2016» som nettopp er publisert.

I rapportens statistikker dokumenteres det at antall syfilis-smittede i Norge var 61 i 2007, mens det i løpet av 2016 ble registrert 188.

Tilfeldig

Av tilfellene meldt i 2016 oppgir 81 % (122 tilfeller) at de ble smittet av en tilfeldig partner, 25 av fast partner og for tre tilfeller var relasjonen til smittekontakten annen/ukjent.

De fleste menn som har sex med menn (msm) smittes ved tilfeldig sex i Oslo, men det er en tendens til at flere nå smittes i resten av Norge, særlig i større byer som Bergen, Trondheim og Stavanger eller på feriereiser til europeiske storbyer, står det i rapporten.

Kilde: MSIS, Folkehelseinstituttet

Hetero

Også blant heteroseksuelle øker forekomsten. I 2016 ble det meldt 38 tilfeller av syfilis smittet heteroseksuelt (24 menn og 14 kvinner), hvorav 82 % var av norsk herkomst. Av de 24 mennene ble 12 smittet i utlandet, hvorav sju i Thailand og tre i Brasil mens 12 ble smittet i Norge, fem i Oslo og de øvrige sju i ulike kommuner.

40 år

– Vi må nå 40 år tilbake i tiden for å finne like høye årsinsidenser av syfilis i Norge. Etter mange år med lav forekomst av syfilis er det nå viktig at helsetjenesten har økt årvåkenhet for at sykdommen igjen forekommer hyppigere både blant msm og blant heteroseksuelle kvinner og menn, skriver forskerne bak rapporten, Øivind Nilsen, Hans Blystad, Hilde Kløvstad og Regine Barlinn ved Avdeling for tuberkulose, blod- og seksuell smitte.