Det sier Monika Solberg Jensen (24). I dag er hun voksenlærling hos Veidekke som betongarbeider, men hadde allerede som tenåring en tanke om å jobbe i byggebransjen.

– Jeg så ikke for meg at jeg fikk det til, og det er nok mange jenter som sitter med den følelsen. Men det skader ikke å prøve hvis man har lyst, sier Jensen.

Kun seks prosent

1. mars er det frist for å søke seg videregående utdanning, og kun seks prosent av søkerne til bygg- og anleggsteknikk har vært jenter de siste årene. En ny undersøkelse Opinion har gjennomført for Veidekke viser at foreldrenes råd er preget av et svært tradisjonelt kjønnsrollemønster. Det skriver Veidekke i ei pressemelding.

Blant jenteforeldrene til landets tiendeklassinger anbefaler kun ti prosent bygg- og anleggsfag til sine døtre, men om de hadde en sønn ville 26 prosent ha anbefalt samme utdanning.

- Kvinner er dessverre sterkt underrepresentert blant landets fagarbeidere i bygg- og anleggsbransjen, og det øsnker vi å gjøre noe med, sier regiondirektør Torgeir Wiig. Foto: Synne Mauseth

– Kvinner er dessverre sterkt underrepresentert blant landets fagarbeidere i bygg- og anleggsbransjen, og det ønsker vi å gjøre noe med. Vi kommer til å mangle 8500 fagarbeidere i 2030, og for at vi skal rekruttere motiverte og dyktige lærlinger må vi få med både jenter og gutter, sier regiondirektør i Veidekke Bygg Trøndelag, Torgeir Wiig.

Wiig peker på at både gutter og jenter elsker å bygge når de er barn, men at det er nesten bare gutter som velger å fortsette med dette når de skal velge utdanning og yrke. Han tror at bransjen ikke har vært godt nok tilrettelagt.

– Tidligere hadde ikke jentene egne garderober og toalett for eksempel. Det skulle jo bare mangle, og slik er det heldigvis nå, sier Wiig.

Vil ha flere

I Veidekke i Trondheim er det totalt to damer blant fagarbeiderne, ifølge Wiig. Jensen er eneste lærling. Hun ble oppfordret til å søke, og angrer ikke på det.

– Jeg har alltid vært glad i fysisk arbeid, og i å være ute. I tillegg er det bra betalt og man får seg jobb, sier 24-åringen.

Monika angrer ikke på at hun søkte som betonglærling. Foto: Synne Mauseth

Jensen håper at flere krysser av for bygg- og anleggsteknikk på årets søknad for opptak til videregående skole.

– Det er veldig bra arbeidsmiljø, og jeg trives godt med å være eneste jente. Men det hadde vært veldig fint med enda flere av oss for å få enda mer mangfold, sier hun.

Vil mangle mange

Tall fra SSB viser at det i 2008 var 5561 elever ved bygg- og anleggslinjene på videregående på landsbasis. I 2019 var det 4837. Regionleder i Byggmesterforbundet, Anne Marit Stork, peker på at både finanskrisen i 2009 og en ny skolereform som la mer vekt på det teoretiske, kan være mye av grunnen.

– Utviklingen har gått i feil retning, og det er synd. Vi trenger flere håndverkere. Bygg- og anleggsbransjen vil ikke påvirkes av digitalisering som mange andre bransjer, noe som gjør at behovet for arbeidskraft vil være der, sier Stork.

Regionleder i Byggmesterforbundet, Anne Marit Stork. Foto: Presse

Ifølge henne viser framskrivninger at det i 2035 vil mangle 50 000 fagarbeidere, dersom rekrutteringen fortsetter slik den har gjort. Også Stork oppfordrer flere til å søke seg til bransjen.

– Alle som har lyst er hjertelig velkommen. Mange tror at bygg- og anleggsbransjen er en blindvei, og at man er ferdigutdannet når man får fagbrev. Men slik er det ikke. Det finnes mange påbyggingsmuligheter som mesterbrev, fagskole og ingeniørutdanning, sier Stork.