Den registrerte ledigheten blant aldersgruppen 20 til 24 år var i februar 6,7 prosent, mens andelen helt ledige for alle aldersgrupper samlet var 4,5 prosent.

Arbeidsminister Isaksen frykter at ledigheten blant de unge skal bite seg fast, og at utenforskapet skal øke, skriver Aftenposten.

– De jeg er aller mest bekymret for, er de unge som akkurat har fått en fot innenfor arbeidslivet, sier Isaksen.

Mange av dem som er ledige nå, har kortere utdanning. En tredel har grunnskole som høyeste utdanning og kommer fra yrker med lav lønn, skriver avisen.

Biter ledigheten seg fast, vil de økonomiske forskjellene øke ytterligere.

Regjeringen har under pandemien midlertidig åpnet for at man kan kombinere dagpenger med studier, noe Isaksen nå vil endre permanent.