– Vi ønsker å få overprøvd tingrettens vurderinger og konklusjoner i lagmannsretten, sier direktør Ashan Nishantha i nemnda i en pressemelding.

Det vil si at dommen fra Oslo tingrett ikke lenger er rettslig bindende.

For tre år siden kom Diskrimineringsnemnda fram til at et utested med 23-årsgrense drev ulovlig aldersdiskriminering. Utestedet Festiviteten på Hamar ble rammet av avgjørelsen og tok saken til retten.

– Trygge på riktig behandling

I Oslo tingrett fikk utestedet i oktober fullt gjennomslag for sitt syn. Det har ført til at flere utesteder i Oslo igjen vil øke sine aldersgrenser.

– Vi leser anken og er trygge på en riktig behandling også i lagmannsretten, sier advokatfullmektig Trym Bjørndal Portvik, som representerer Festiviteten, til VG.

Trd.by har tidligere snakket med flere utesteder i Trondheim om de mulige konsekvensene for byens uteliv om dommen blir stående. Også her vurderer flere å endre sine aldersgrenser:

Festiviteten har tidligere oppgitt at formålet med aldersgrensen på 23 år er at de ønsket en viss type kunder for å unngå bråk og uro blant yngre gjester, samt økonomisk interesse.

Tingretten mente altså at dette var noe utestedet var i sin fulle rett til å gjøre.

Festiviteten har tidligere oppgitt at formålet med aldersgrensen på 23 år er at de har ønsket en viss type kunder for å unngå bråk og uro blant yngre gjester, samt økonomisk interesse.

Tingretten mente altså at dette var noe utestedet var i sin fulle rett til å gjøre.

– 18 og 20 år gjelder fortsatt

Videre påpekte tingretten at personer som rammes av den aktuelle aldersgrensen, har andre utesteder å dra til fram til de blir gamle nok, og at aldersdiskrimineringen derfor har begrensede konsekvenser.

Nishantha i Diskrimineringsnemnda sier det som utgangspunkt fortsatt ikke er lov å operere med andre aldersgrenser enn dem som følger av alkoholloven – altså 18 eller 20 år.

– Utesteder som vil ha andre aldersgrenser, må påvise at aldersgrensen er saklig, nødvendig og forholdsmessig i det konkrete tilfellet.