I 2018 ble forbudet mot aldersdiskriminering utvidet til å også gjelde utesteder.

Da utelivet åpnet igjen etter koronapandemien i 2021, var det flere utesteder i landet som ble felt for aldersdiskriminering dersom de opererte med en aldersgrense høyere enn 20 år. Ett av disse utestedene var Raus i Trondheim.

– Det er litt håpløst, fordi det gjør at man ikke kan bestemme helt selv hvilken plass man ønsker å være. Flere utesteder opererer også med øvre aldersgrense, noe som er forståelig, sa daglig leder ved Tag, Mari Garberg Skjerve, da debatten pågikk i 2021.

I etterkant valgte flere utesteder i Trondheim å trekke de høyeste aldersgrensene sine. Deriblant Raus, Tag og Fire Fine.

Fire Fine hadde 25-årsgrense tidligere. Foto: Rune Petter Ness

23-årsgrense er lovlig

Nå, i oktober 2023, har Oslo tingrett kommet frem til at utestedet Festiviteten i Hamar ikke er aldersdiskriminerende selv om de har 23-årsgrense.

De påpeker blant annet at personer som rammes av den aktuelle aldersgrensen har andre utesteder å dra til fram til de blir gamle nok, og at aldersdiskrimineringen derfor har begrensede konsekvenser.

Konklusjonen er dermed at 23-årsgrensen er lovlig forskjellsbehandling etter diskrimineringsloven § 9.

Kan økes

Lasse Sjaastad er daglig leder ved Raus, som er ett av utestedene som ble felt for aldersdiskriminering i sin tid.

I 2021 mente han at det var bra for bybildet at utestedene var forskjellige og kunne by på noe for ulike aldersgrupper. Det synes han fortsatt.

– Denne dommen er veldig gode nyheter for utelivsbransjen. Tilbudet for dem mellom 20 og 23 i Trondheim er stort, og vi opplever at de som er eldre enn 23 er glad for å kunne ha et «eget» sted. Så dette er positivt, sier han.

Lasse Sjaastad avbildet på Raus i 2016.

Raus pleide å ha 20-årsgrense på hverdager og 23-årsgrense i helgene. Sjaastad ser for seg at de vil innføre denne aldersgrensen igjen etter dommen i Oslo.

– Vi har ikke rukket å tenke så mye på det ennå, men det er nok sannsynlig.

Åpner for økning

Lill Mari Amundsen (30) er ny driftssjef ved Fire Fine fra 1. november. Utestedet var blant dem som endte opp med å senke aldersgrensen i sin tid.

De hadde 25-års aldersgrense på lørdager frem til desember 2020, men har hatt 20 års aldersgrense etter vedtaket fra diskrimineringsnemnda etter pandemien.

– Det er fantastisk at Festiviteten har vunnet i denne saken. Det er veldig viktig at også de voksne har en plass å dra hvor de har mulighet til å feste med folk på egen alder.

Lill Mari Amundsen ved Fire Fine tror også økte aldersgrenser kan bli aktuelt. Foto: Emelie Kjærnli

Hun tror det er sannsynlig at Fire Fine øker aldersgrensen igjen etter dette vedtaket.

– Retten påpeker blant annet at 20-åringene har andre steder å dra til i Hamar. I Trondheim er det jo masse 20-årssteder, så jeg synes det er fint at også de som er eldre har et eget sted, sier hun.

Utestedet vil følge med på utviklingen fremover og diskutere fortløpende internt.

– En god dom

Festiviteten tilkjennes omtrent 300 000 kroner i sakskostnader etter vedtaket fra Oslo tingrett.

– Dette er en god og viktig dom. Diskrimineringsnemnda har over tid utviklet en streng praksis, som i realiteten innebærer at utesteder ikke kan sette sine egne aldersgrenser. Retten slår nå fast at denne praksisen bygger på feil rettsoppfatning. Dette er en seier både for utestedene og utelivsgjestene, sier advokat Trym Bjørndal Portvik, som har prosedert saken på vegne av utestedet, til Rett24.