Hver eneste høst starter 60 000 barn på skolen. Alle har ulik bakgrunn og ulike forutsetninger for å takle skolen. Nå er det på tide at alle elevene får utfordringer som passer dem!

Hele én av fem går ut av videregående uten å kunne lese, regne og skrive skikkelig. Det tyder på at noe er galt i skolesystemet vårt. Alle skal kunne skrive en søknad og CV og kunne regne ut hvor mye de må betale for maten de handler i butikken. Dessverre er det 20 prosent av elevene som ikke har lært dette når de går ut av ungdomsskolen.

Forskning viser helt tydelig at tidlig innsats er viktig. Forstår man ikke hva læreren prater om når man begynner å lære om pluss og minus i matte, så henger man i alle fall ikke med på ganging og deling. Jo tidligere man setter inn tiltak for å hjelpe de som holder på å falle av, desto større sjanse er det for at man klarer å hindre frafallet. Derfor må vi sette inn støtet allerede i de første årene av barneskolen.

Foreldrenes utdanningsnivå har mye å si for hvor godt eleven gjør det på skolen. Det er trist at vi allerede fra første klasse, kan forutse hvem som vil mestre det meste, og hvem som vil slite, uten at vi gjør noe med det. Nivådeling i starten av skoleløpet vil kunne gi alle elevene den hjelpen og de utfordringene de trenger, og dermed løfte alle elevene frem og styrke deres evner.

Nivådelingen skal skje i samråd med eleven selv og dens foreldre. Man skal kunne bytte nivå når som helst, slik at man etter hvert kan få større utfordringer å bryne seg på. Ved å gi hver elev den hjelpen og de utfordringene de trenger, istedenfor å presse alle inn i samme A4-ramme der ingen hører hjemme, gir vi alle muligheten til å takle skolen uavhengig av bakgrunn.

Det er ikke rett at alle skal få de samme utfordringene. Eleven som sitter på bakerste rad med hetta over hodet og har falt av for lengst og eleven som sitter fremst med hånda i været, har to ulike behov. Nå er det på tide at de får utfordringer tilpasset dem.

Vi trenger en skole som ser alle elever. En skole som klarer å følge opp alle elevene etter deres behov. Vi trenger en skole der alle har muligheten til å lykkes!