Vi liker å tenke at Norge har en av verdens beste skolesystemer, men hvordan kan vi ha det når hele 20 prosent av norske elever sliter med lesing og skriving etter ti års skolegang? Den norske skolen har i en årrekke sviktet elever med lese- og skrivevansker. Det kan vi ikke tillate. Vi må øke innsatsen, men den må også starte tidlig.

Når én av fem går ut av grunnskolen uten å kunne lese eller skrive skikkelig, er det ikke gjort en god nok jobb. Den norske skolen har ikke maktet å gripe problemet. Både vilje fra skolene og tilgangen på de nødvendige ressursene har vært mangelfull. Heldigvis har regjeringen begynt en stor satsing på tidlig innsats.

Innleggsforfatter Marie Husby Valland. Foto: Privat

Høyre har som mål å skape verdens beste skole. Vi mener tidlig innsats er veien å gå. All forskning tyder på at jo tidligere man avdekker lese- og skrivevansker og jo tidligere den ekstra hjelpen kommer, jo bedre utsikter har eleven. Derfor er det viktig at skolene får enklere tilgang på spesialpedagoger og ressurser for å kunne tilby relevant undervisning for de elevene som trenger det.

Tilrettelagt undervisning er også en viktig løsning. Ingen er like, og i de aller fleste skoleklassene i Norge har vi elever som er kjempeivrig og allerede kan mye av det læreren underviser om. Men vi har også elever som har falt av for lenge siden. Hvis vi kan tilrettelegge undervisningen mer, vil flere føle mestring på skolebenken.

Vi skal skape verdens beste skole. Og det kan vi få ved at alle får den hjelpen de trenger – så tidlig som mulig!