Marie Husby Valland skriver 23. august i Trd.by om skolemat og utenforskap. Valland er bekymret for at manglende skolemat betyr mangel på trygge voksne i hjemmet, noe som kan være tilfelle i noen situasjoner, men vi i SV er vel så bekymret for at det betyr mangel på penger i hjemmet.

Over 100 000 barn i Norge vokser opp i fattigdom. Det betyr for mange barn at foreldrene ikke har råd til å sende med dem en god matpakke hver dag, at de ikke kan delta i bursdagsselskap eller bli med resten av vennegjengen på kino når alle andre får lov. Selvsagt skaper dette utenforskap.

Det er bra at Høyre vil styrke skolehelsetjenesten og laget rundt barna, men vi ser dessverre lite til det når alt kommer til stykket. I Trondheim har vi måttet kjempe med nebb og klør for å beholde de ekstra lærerne i ungdomsskolen, og for å fullfinansiere regjeringas lærernorm har flertallet kuttet i andre viktige yrkesgrupper i skolen. Men vel så viktig er det å påpeke at et stort og trygt nettverk ikke metter når det er manglende skolemat som er problemet.

Vi i Trondheim SV vil mer for barna og deres familier. Vi vil sikre alle barn et sunt og godt måltid hver eneste skoledag, vi vil sørge for at alle får barnetrygd uavhengig av om foreldrene er syke eller i jobb og vi vil satse på nok lærere og trygge voksne i skolen. Slik sikrer vi barna våre en trygg og god oppvekst med et nettverk av gode voksne rundt seg og nok mat til både lek og læring. Det er politikk for framtida.