Over 880 000 barn og unge er nå tilbake på skolebenken og debatten om gratis skolemat blomstrer. Selv om tanken bak gratis skolemat kan virke god, løser den ikke de problemene som kan ligge bak.

Noen med hjemmelaget matpakke med en liten hilsen fra en av foreldrene, noen med knekkebrød og pålegg som er kastet inn i en matboks på vei ut døra og noen helt uten matpakke. Av alle norske elever, er det ca 80 000 som gjentatte ganger møter opp uten matpakke.

Det kan være mange årsaker til det. Foreldrene har kanskje ikke tid til å lage matpakken, ikke råd eller kanskje de ikke vil eller orker. Om en elev gjentatte ganger møter opp uten matpakke, kan det være et tegn på dårlige forhold hjemme.

Å ikke kunne spise sammen med andre, kan være problematisk både for trivsel og læring. I lunsjpausen sitter man gjerne flere sammen og spiser, prater, ler og koser seg. Har man ikke med seg mat, blir man automatisk litt utenfor. Løsningen er likevel ikke å lage mat til 17 kr per elev, som er budsjettet Arbeiderpartiet legger opp til.

Istedenfor å kaste penger etter enkle tiltak som gratis skolemat, vil Høyre heller få tatt tak i problemene hjemme hos elevene som ikke har trygge, gode rammer rundt oppveksten.

Høyre vil bruke mer penger på å styrke skolehelsetjenesten, så helsesøster er tilstede hver eneste skoledag. Et styrket barnevern vil kunne hjelpe flere barn og familier. Og ikke minst må vi styrke lærerens kompetanse til å oppdage når en elev kan ha problemer i hjemmet. Vi må rett og slett styrke nettverket rundt elevene for å sikre at de i alle fall har noen trygge voksne rundt seg.

Gratis skolemat bedrer ikke vanskelige situasjoner i hjemmet. Et styrket barnevern og skolehelsetjeneste, derimot, kan bidra til det. Høyre vil kjempe for at alle barn skal ha en trygg og god oppvekst i Norge. Da kan vi også sikre at alle har med seg matpakke hjemmefra.