Det er faktisk mulig å gjennomføre god klimapolitikk uten at det må være distriktsfiendtlig. For det Grønn Ungdom glemmer når de snakker om klimapolitikk, er at folk bor utenfor Midtbyen i Trondheim. De starter i helt feil ende.

Grønn Ungdom Trøndelag: - Enn så lenge er Høyre blant landets mest klimafiendtlige partier

Vi må starte med å legge til rette for at det er praktisk mulig å kjøre elbil i hele vårt landsstrakte land, og uansett hvilken bil du kjører, er det viktig med gode og trygge veier. Det går an å ha flere tanker i hodet på en gang, Grønn Ungdom, og det har vi bevist.

Det er på Høyres vakt med en klima- og miljøminister fra Høyre at norske utslipp endelig har begynt å gå ned. Det er fullstendig skivebom fra Grønn Ungdom når de påstår at «spriket mellom kommunikasjon og politikk knapt kunne vært større». Høyre har vært en pådriver for å sette høye mål for utslippskutt og stod i bresjen for å få til en forpliktende Parisavtale.

Nå står Høyre i bresjen for å følge opp målene med tiltak. Det er mulig Grønn Ungdom var for opptatt av å skrive leserinnlegg da klimameldingen ble lagt frem i Stortinget, men her er bare noen av tiltakene og målene det jobbes med:

·       Regjeringen skal arbeide for fossilfri kollektivtransport innen 2025.

·       Det skal innledes en klimaavtale for næringslivet, med tilhørende CO2-fond.

·       Mer gods skal fraktes på bane og sjø.

·       Det skal utvikles et program for el-fly på kortbanenettet og tas i bruk elektriske fly i rutetrafikk.

·       Passasjertransporten med hurtigbåt skal bli utslippsfri.

·       Det stilles krav om null- eller lavutslippsteknologi for fergestrekninger.

·       Det skal bygges ut landstrøm ved de største havnene i Norge.

·       Det blir strengere utslippskrav for cruiseskip.

·       Det blir strengere krav for utslipp fra oppdrettsnæringen.

·       Det blir økt bruk av biogass og det skal forskes mer på hydrogen.

Mer debattstoff: «Ikke et vondt ord om taxisjåfører. Men det er en elefant i rommet»

Disse tiltakene og mange flere kommer altså i tillegg til klima- og miljøtiltakene regjeringen allerede har satt i gang med regnskogsatsing, el-bilfordeler, omlegging fra et grått til et grønt avgiftssystem, finansiering av kollektivtrafikk, byvekstavtaler og CO2-avgifter, for å nevne noe.

To rapporter som nylig ble levert til FN, viser at Norge ville hatt rundt 40 % høyere utslipp i 2020 uten klimatiltakene vi har satt i gang. Det er godt levert.

Så nå er det på tide at Grønn Ungdom legger vekk fordommer mot andre partier og begynner å spille på lag med oss for at vi kan få til mest mulig god klimapolitikk.

Er det noe som engasjerer deg ekstra mye? Skriv til oss! Send debattinnlegg til trd.by@adresseavisen.no