Forrige gang snakket vi med distriktssjef for Bunnpris i Trøndelag, Fredrik Schevig. 27-åringen begynte som ryddegutt – nå har han ansvar for 29 butikker.

Denne uka har vi snakket med et annet jobbtalent vi har fått tips om: Kine Hårstad. Kjenner du et ungt jobbtalent vi burde snakke med? Send tips til trd.by@adresseavisen.no.

Hårstad jobber hos Nutrimar, som utnytter rester fra Salmars lakseslakteri til å blant annet lage oljer, mel og proteinkonsentrat som igjen brukes i dyrefôr.

Slik svarer hun på våre spørsmål om jobb og karriere:

Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

– Jeg jobber med salg i Nutrimar, som Key Account Manager for Europa.

Hvilken utdanning har du?

– Etter studiespesialiserende på videregående tok jeg en bachelor i petroleumslogistikk, deretter jobbet jeg et år før jeg tok en master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse fra Høgskolen i Molde.

Hvordan fikk du jobben du har i dag?

– Jeg startet med ansvar for all inn og ut-logistikk i Nutrimar etter endt mastergrad. Her fikk jeg god innsikt i prosessen fra råvare til ferdigprodukt levert kunde. Etter det første året fikk jeg tilbud om stillingen som Key Account, for å møte nye utfordringer.

Her er noen av produktene som Nutrimar lager, som fiskeolje og fiskemel. Foto: Morten Antonsen

Hva går jobben din ut på?

– Min jobb går ut på salg av Nutrimar sine ferdigprodukter. Dette inkluderer fasen med å finne nye og aktuelle kunder, opprette kontakt med disse, kontraktfase, samt oppfølging av nye og allerede eksisterende kunder. Kundebesøk er en viktig del av jobben, samt andre markedsføringsaktiviteter som å delta på messer og konferanser med mer. Det blir derfor en del reisevirksomhet rundt om i Europa.

Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

– Fra jeg var 12–13 år klipte jeg plenen hos flere naboer i byggefeltet, men min aller første formelle jobb var på en Mix-kiosk. Jeg fikk denne jobben året jeg fylte 16 år. Her jobbet jeg ettermiddager og kvelder gjennom hele videregående. Etter dette har jeg hatt flere ulike jobber under studiene.

– Selv om ikke alle jobbene hadde direkte relevans til utdanningen, har erfaringene gitt meg mange tilleggseffekter som, blant annet, erfaring fra de forventningene arbeidslivet stiller og det å være arbeidstaker. Jeg er sikker på at disse har vært positive i møte med arbeidsgiver og for min egen læring.

Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

– Det må være da jeg jobbet i oljebransjen, rett etter endt bachelorgrad, og begynnelsen på å bruke engelsk i hverdagen. Vi hadde hatt en pågående sak over lengre tid, og hadde endelig kommet i mål. Hyggelig skulle jeg være da jeg skrev en siste mail til kunden i Kina og avsluttet med «Wish you all a dead day», som selvfølgelig skulle være «great day» …

Med ansvar for kunder i Europa, blir det en god del reising gjennom jobb. Her er Kine på jobbreise i New York. Foto: Privat

Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

– Teorifag var i ungdomsårene hardt for meg. På ungdomsskolen ble jeg frarådet å velge studiespesialiserende på videregående, fordi de mente dette ble vanskelig, og at yrkesfag ville være en enklere utvei for min del. Selv hadde jeg planer om studiespesialiserende, og staheten i meg skulle bevise for dem og meg selv at dette skulle jeg klare. Deretter ble det, som nevnt over, fullført både bachelor- og mastergrad. Resultatet av dette har gitt meg selvtillit og erfaring rundt følelsen av å mestre og å lykkes med noe man har jobbet hard for. Dette motiverer meg også i arbeidshverdagen, i form av å jobbe hardt for å oppnå samme følelse. I tillegg blir jeg motivert av det å kunne bidra til noe større og positivt for bedriften.

Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelene?

– Kunnskap synes jeg kan være en utfordring med å være ung i arbeidslivet. Som ung har en naturligvis ikke gjort seg like mange erfaringer, og opparbeidet seg like mye kunnskap, sammenlignet med dem som har vært i bransjen i flere år.

– Samtidig kan dette også være en av fordelene med å være ung i arbeidslivet. Bransjene og verden er i stadig endring, unge har en fordel med at de kan se bedriften med nye øyne. I tillegg har mange unge i arbeidslivet en ekstra driv og motivasjon.

Dyrefôr: Nutrimar utnytter rester fra Salmars lakseslakteri til å lage oljer, mel og proteinkonsentrat som igjen brukes i dyrefôr. Foto: Morten Antonsen

Hvordan vil medarbeiderne dine beskrive deg – og skiller det seg fra dine venners beskrivelse av deg?

– Jeg tror mine medarbeidere vil beskrive meg som rolig, imøtekommende og hjelpsom. I tillegg til å være ansvarsbevisst, målrettet og strukturert. Mitt fokus er å basere meninger og svar på fakta og ikke synsing, samt å være realistisk uten å bli negativ. Jeg håper dette også gjenspeiler seg i mine medarbeideres beskrivelse av meg. Venners beskrivelse tror jeg vil være nokså lik, men noen vil nok også trekke frem at jeg er ganske sta. Målet er å bruke dette til en positiv egenskap.

Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

– Ha delmål og ikke tro at du skal inn i en toppjobb fra dag en. Jeg tror og mener at hvis man skal bli en god leder, eller har et ønske om en annen type toppjobb, må man vite hvordan ting fungerer på gulvet. En må være en del av den harde jobben, og ikke være redd for å legge ned noen ekstra timer. Lær deg ditt felt fra start til slutt, og vær nysgjerrig. Deretter må man å tørre å ta utfordringene som kommer på veien. Disse kommer ofte på grunn av at du har gjort en god jobb. Ha selvtillit og ikke tenk på at andre er mer kvalifiserte eller flinkere enn deg.

Hvor ser du deg selv om ti år?

– Om ti år ser jeg for meg at jeg fortsatt jobber innenfor blåsektor. Jeg skal bruke de kommende årene på å jobbe knallhardt, stadig utfordre meg selv, og tilegne meg ny kunnskap for å se hvor dette bærer. En blir aldri utlært, og veien blir til mens man går!