«Man kan ikke være miljøvernforkjemper og spise husdyrprodukter». «Løsningen på klimaendringene er å slutte å spise husdyr». «Det kan gjøres i dag. Man kan løse problemet på et blunk.»

Følg trd.by på Facebook

Dette er hovedbudskapet i den amerikanske filmen Cowspiracy - en film som har påvirket tusenvis av ungdommer i mange land til å droppe kjøtt eller redusere forbruket av kjøtt- og melkeprodukter.

Her får du smarte tips for å redde miljøet.

En fortiet klimatrussel større enn alle andre

I Cowspiracy forteller hovedpersonen Kip Anderson at husdyrhold er den største trusselen mot klimaendringer, regnskog, drikkevann og utrydningstruede arter. Han anklager Greenpeace, andre miljøorganisasjoner, politikere og myndigheter i USA for å fortie husdyrsektorens klimaskadelige utslipp fordi storfeindustrien har så stor makt. Filmen avslutter med en sterk appell om å kutte ut kjøtt – ikke bare én dag i uken, men alle dager.

Instebø er politisk uavhengig. Han studerer sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen og jobber i studentradioen. På spørsmål om mange snakker om filmen Cowspiracy i hans miljø, forteller han at da han selv brakte temaet på banen, førte det til en del diskusjon.

Ny restaurant i Ila: - Det var kona mi som bestemte navnet.

Bred motstand blant ungdomspolitikerne

2. nestformann Petter Kaland Melsom i Fremskrittspartiets Ungdom mener filmen er ubalansert og kan føre til at unge mennesker føler et press for å bli vegetarianere.

- Filmen bygger på dommedagsprofetier, sier han.

Lederen i Senterungdommen Erling Laugsand er også forholdsvis kritisk. Han mener at matproduksjon og dyrehold har et «stort klimaavtrykk», men at filmen gir et ensidig og skjevt bilde.

- I filmen blir det totalt avvist at det finnes bærekraftig produksjon av kjøtt, melk eller fisk – det mener jeg er direkte feil, sier han.

- Viktigst å kutte olje, gass og kull

Lederen av Sps ungdomsorganisasjon påpeker også at det er enorm forskjell på norsk husdyrhold og amerikansk, som er utgangspunkt for filmen. Han misliker at det også i Norge brukes for mye importert soya i foret.

Lederen i SU, Nicholas Wilkonson sier han ikke vil dømme innholdet  i filmen, men går ikke god for hovedkonklusjonen om at husdyrhold utgjør en større klimatrussel enn olje og gass.

- Det er bra om folk spiser mer frukt og grønnsaker og dermed litt mindre kjøtt. Men det viktigste er å kutte bruken av olje, gass og kull. Fossilt brennstoff er hovedårsaken bak klimakrisen, sier SU-lederen.

Ekspert regner mørk sjokolade som grønnsak.

- Uenig i at veganisme er eneste løsning

Budskapet i Cowspiracy er i høyeste grad relevant også i Norge, mener talsperson i Grønn Ungdom, Anna Serafima Svendsen Kvam.

Hun sier at det gjennomgående hovedbudskapet i Cowspiracy er «en virkelighetsbeskrivelse jeg kan være enig i.» Likevel mener hun filmen gir et skjevt bilde på hva som er eneste løsning på problemet.

- Jeg er fundamentalt uenig der filmen formidler at vegetarisme eller veganisme er den eneste riktige løsningen. Å si at de som kun reduserer kjøttforbruket uten å gå «all the way» er hyklere, er en dogmatisk og lite konstruktiv holdning, sier hun og understreker at alle monner drar.

5 Facebook-sider som vil gi deg vann i munnen.