Om du er optimist kan du forvente deg et sunnere og lengre liv – spesielt fordi du sover bedre, skal vi tro østerrikske forskere. Det skriver forskning.no.

Studien er publisert i Journal of Sleep Research og baserte seg på en nettbasert spørreundersøkelse som gjennom 63 spørsmål vurderte søvn, daglige rutiner og livsstil hos 1004 personer. Deltakerne var mellom 18 og 65 år.

Forskerne vurderte hvor optimistiske deltakerne var på en skala fra 0 til 24 og undersøkte også hvor mane som led av kronisk insomni og i hvilken grad.

Sammenhengen mellom optimisme og lavere sannsynlighet for insomni viste seg å være betydelig. Forskerne fant ut at det var rundt 70 prosent lavere forekomst av insomni og andre søvnproblemer blant de mest optimistiske deltakerne enn de som var på den pessimistiske enden av skalaen.