Det var økning i alkoholsalg i Norge etter begrensning av svenskehandel og nedgang i taxfreehandel. Men koronapandemien ser ikke ut til å ha påvirket alkoholforbruket vårt nevneverdig, viser SSBs undersøkelse om rusmidler og tobakk.

Den årlige kartleggingen er gjort i samarbeid med Folkehelseinstituttet. Tallene som ble hentet inn ble gjort i andre kvartal i år.

Det er også ulike drikkemønstre etter alder og kjønn.

85 prosent av nordmenn har drukket alkohol minst en gang i løpet av det siste året. Menn drikker mest. 37 prosent av menn har drukket alkohol en eller flere ganger hver uke, og 31 prosent av kvinnene. Menn drikker også mer hver gang. 7 prosent oppgir at de drikker minst seks alkoholenheter mot 2 prosent av kvinnene.