Studentutbruddet i Bergen, hvor over 100 studenter ved Norges Handelshøyskole fikk påvist koronasmitte, har skapt uro også i andre studentmiljøer. Siden søndag er 32 nye smittet i Bergen, og onsdag forrige uke skrev kommunen at flere av de nye smittetilfellene fremdeles er studenter.

Totalt er 1220 personer smittet i Bergen siden mars. Til sammenligning er 422 registrert smittet i Trondheim.

– God dialog

Da fadderuka i Trondheim ble dratt i gang i begynnelsen av august, var det økt smitte også i Trondheim som følge av utenlandsreiser.

– Vi var selvfølgelig bekymret, men opplever å ha hatt en god dialog med linjeforeningene, og at studentene har tatt smittevernrutinene på alvor. De gjorde på forhånd et godt arbeid med å skape gode rutiner rundt de ulike aktivitetene som var planlagt, sier fungerende kommuneoverlege Elizabeth Kimbell.

Hun understreker at det var kommuneoverlege Tove Røsstad som hadde kontakten med linjeforeningene i det forberedende arbeidet som ble gjort i forkant av fadderuka.

Forberedende arbeid

Siden august er få av smittetilfellene i Trondheim tilknyttet studentmiljøet. Kimbell sier at de har registrert at flere, større grupper samlet seg i parker og lignende under fadderuka.

– De største utfordringene har vært knyttet til uformelle arrangementer hvor det har vært vanskelig å få folk til å holde avstand og å vite hvem som har vært til stede, forklarer hun.

Kimbell tror at det forberedende arbeidet som ble gjort i forkant av fadderuka har bidratt til at det har gått såpass bra i Trondheim.

– I tillegg har vi nok vært litt heldige med at det ikke har vært noen smittetilfeller innad i studentmiljøet, sier hun.

God testkapasitet

Kimbell påpeker at unge ofte har flere kontaktpunkter og et rikere sosialt liv enn mange andre aldersgrupper.

– Det er vi klare over, og forberedt på. Vi har god testkapasitet nå, med testbiler som kan kjøre ut til campus og gjøre det enklere for studentene å teste seg der de er. På den måten kan vi fange opp smitte tidlig og kontaktspore raskt.

Hun skryter av studentene som har forberedt seg godt i forkant av fadderuka.

– Det helhetlige inntrykket er at vi er positive til den jobben som er gjort. Men vi må understreke at dersom de systemene vi har skal fungere videre, er vi avhengige av at folk følger opp anbefalingene om å holde seg hjemme når de blir syke og tester seg raskt, sier Kimbell.