At Ingvild Andresen (25) er interessert i bistandsarbeid er det ingen tvil om. Ingvild jobber vanligvis på nyfødtintensiv avdeling på Rikshospitalet. Nå har hun tatt permisjon derfra og reist til India for et år. Der lærer hun bort nyfødtsykepleie til sykepleiere og leger gjennom prosjektet «Improve Newborn Care Program».

– Det nytter ikke bare å gi bort penger til et land

Programmet er et samarbeidsprosjekt mellom internasjonalt kontor ved Oslo Universitetssykehus, Fredskorpset og Den norske ambassade i Dehli.

Målsetningen er å bidra til kompetanseheving blant sykepleiere og leger ved to nyfødtintensivavdelinger på to sykehus i Dehli. To norske sykepleiere med erfaring fra nyfødtavdeling jobber i Dehli, og indiske leger og sykepleiere utveksler til Oslo for å lære mer om grunnleggende prinsipper i nyfødtbehandling.

– Jeg digger at Norge bidrar til slike prosjekter. Det nytter ikke bare å gi bort penger til et land for så å forvente at de skaffer seg nok kunnskap selv. Det er kunnskapsformidling som er bærekraftig, sier Ingvild.

Seksjonsleder for internasjonalt samarbeid ved Universitetssykehuset, Kristin Hanche-Olsen, forteller at de har hatt sykepleiere i India siden 2012.

– India har egentlig bra med helsefagarbeidere, men de har et problem med å overføre teorien til praksis. Vi er da inne og lærer de opp helt praktisk ved sengene. Det er ikke noe «high tech», men helt grunnleggende ting som er i fokus, forteller Hanche-Olsen.

Ingvild er overrasket over forskjellen mellom fattig og rik i India. FOTO: Privat

Store kontraster

Ingvild bor i Sør-Dehli, som er den moderne delen av byen. Der bor hun i en kjempefin leilighet sammen med den andre norske sykepleieren. Kontrasten mellom rik og fattig er noe av det som overrasket henne mest.

– Du har menneskene som bor i slummen, samt naboen vår som kjører Mercedes og har egen sjåfør, hushjelp, hundepasser og gartner. Jeg jobber på statlige sykehus med helt vanlige indere samtidig som jeg bor sammen med rikingene i Sør-Dehli. Det er vanskelig å plassere seg selv i de kontrastene, sier Ingvild.

– Opptil åtte kvinner føder samtidig på samme rom

Hun legger til at det er store forskjeller fra norske og indiske sykehus.

– Det er ingen tvil om at det gjør inntrykk å gå fra å jobbe på Norges beste sykehus til et statlig sykehus i India. Standarden senkes ganske mange hakk. I sykehusgangene er det både hunder, fugler, pårørende og pasienter. Det er mange sterke og spesielle lukter, og en kultur som er ganske så ukjent for en norsk jente som meg, forteller Ingvild.

Videre forteller hun hva som har gjort mest inntrykk hittil i oppholdet.

Standarden hos de statlige sykehusene i India er ganske annerledes enn det Ingvild er vant med fra Norge. FOTO: Privat

– Det er nok hvordan fødslene foregår her. Det er så vilt mange i løpet av en dag. Opptil åtte kvinner føder samtidig på samme rom, uten noe forheng mellom seg. Etter fødselen får de ikke lov til å legge seg ned og slappe av, siden nye, fødende kvinner må få sengeplassene. De er verdens sterkeste kvinner, spør du meg.

Når det gjelder alle skrekkhistoriene man hører fra India om alt fra ran til voldtekter, har Ingvild en ordentlig Sørlandsk tilnærming:

– Jeg er nok litt naiv når det gjelder de tingene, haha! Jeg er jo en ekte Sørlandspige og er ikke så redd av meg. Men Dehli er sånn sett kjent for å være utrygt om kvelden, så man skal jo være litt forsiktig, sier hun.

– Verdien følger rangstigen

Noe Ingvild har reagert på nå etter å ha jobbet drøye tre måneder ved indiske sykehus er hierarkiets tilstedeværelse.

– Alle er satt i et system der verdien følger rangstigen. Er du juniorsykepleier har du ikke like mye å si som en seniorsykepleier, og er du overlege har du alles respekt. Jeg tror hierarkiet gjør at folk ikke tør si sine egne meninger. Hjemme i Norge er vi lært opp til å ha egne meninger, inderne er ikke det, forteller Ingvild.

– Det å bygge opp sykepleierne ser jeg på som en av mine viktigste oppgaver. Man blir en utrolig mye bedre sykepleier dersom man ser sin egen verdi. Sykepleie bør handle om å yte god pleie til mennesker som trenger det, ikke om posisjon, makt og status, sier Ingvild.

Hun legger til at hun aldri ville vært opplevelsen foruten.

– Man lever bare en gang, så hvorfor ikke ta en mulighet som denne? Jeg er så glad for at jeg gjør det, og lærer masse om meg selv. Det er kjempe-utfordrende, men samtidig utrolig givende, avslutter Ingvild.