Enkelte er redde for at planter på soverommet kan være farlig som følge av CO₂-utslippet om natten.

Nå har en botaniker ved navn James Wong sett mer på hvordan grønne planter på soverommet kan påvirke oss, ifølge forskning.no.

Foto: Shutterstock

Det finnes lite forskning på temaet, men Wong fant blant annet en studie fra Tyrkia som viser at planter slipper ut lite CO₂ om natta.

I studien deres slapp en fikenplante bare ut 3351 milliondeler (ppm) CO2 i løpet av en natt.

Foto: Shutterstock

For å sammenligne trekker forskning.no frem at et menneske slipper ut cirka 40 000 ppm med CO₂ hver eneste gang de puster ut.

Dermed konkluderer Wong med at en eventuell effekt på luften av å ha planter i hus vil være nesten helt minimal.

Foto: Shutterstock

Det betyr altså at du kan sove trygt selv om du har mange planter på soverommet.