Mellom 2020 og 2022 oppga 44 prosent av befolkningen at de var gift, 20 prosent at de var samboere og 36 prosent at de ikke lever i samliv.

For aldersgruppen 30 til 34 år oppgir 40 prosent at de er samboer, mens 31 prosent er gift. For bare 20 år siden var 24 prosent samboer og 53 prosent gift, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Selv om andelen gifte fortsatt er høy, har den falt jevnt de siste ti årene. Ser vi kun på de yngre aldersgruppene, er det tydelig at flere velger samboerskap i stedet for ekteskap, sier Linn Krokedal i SSB.

Hun sier noe kan forklares med at flere venter litt lenger med å etablere seg og er samboere en stund før de gifter seg. Men også blant de litt eldre er det langt flere samboere enn før.

I aldersgruppen 40 til 44 år har andelen samboere økt fra 10 til 26 prosent på 20 år. Andelen gifte er gått ned fra 72 til 50 prosent.