9.000 personer deltok i undersøkelsen, som skal gi et bilde av befolkningens helse, trivsel og levevaner.

Svarene i undersøkelsen blir ikke presentert før 29. april, men allerede nå opplyser Folkehelseinstituttet (FHI) at det ser ut til at bærekraft har blitt et aktualisert tema når det gjelder kosthold.

– Hele 62 prosent svarte at de har gjort endringer i kostholdet i løpet av de siste tre årene for å få et mer bærekraftig kosthold med lavere miljøbelastning, sier Marianne Hope Abel ved avdeling for kroniske sykdommer og aldring i FHI.

Ut fra svarene i undersøkelsen er det også mye som tyder på at nordmenn har en vei å gå for å følge kostrådene fra myndighetene. FHI skriver at folk flest for eksempel gjerne kan doble inntaket av frukt og grønnsaker.

– Samtidig ser vi at en veldig høy andel av befolkningen tar kosttilskudd. Hele 80 prosent svarer at de bruker dette i en eller annen form, sier Abel.