Den israelske psykologen Daniel Kahneman, som i 2002 fikk nobelprisen i økonomi, slo for over ti år tilbake fast at vår emosjonelle velvære - lykke - bare øker opp til et visst årlig inntektsnivå.

Den magiske grensa var rundt 650 000 kroner.

Psykologen så at mennesker med lav inntekt var mindre lykkelige enn andre, men at etter denne årsinntekta er oppnådd, stagnerer lykkefølelsen. Mange har derfor på bakgrunn av denne studien konkludert med at lykke ikke kan kjøpes for penger.

En ny studie peker nå i helt motsatt retning, skriver forskning.no.

Høy inntekt, økt livstilfredshet

Den nye amerikanske studien, publisert i tidsskriftet PNAS, på over 33 000 personer, har brukt en app på smarttelefoner for å logge hva deltagerne hele tiden selv føler.

Forskerne har også stilt deltagerne flere spørsmål, og sett på opplevd velvære (hva de føler i øyeblikket) og livstilfredshet (hva folk føler om livet sitt når de stopper opp og reflekterer omkring det).

Forskeren bak studien, Matthew A. Killingsworth ved University of Virginia, har funnet at begge deler øker nesten lineært oppover med økt inntekt. Han finner heller ingen terskel rundt 650 000 kroner, sånn som Kahneman.

Lykkelige nordmenn

Akkurat hva som er årsaken til at penger kanskje gjør mennesker mer lykkelige, er ingen eksakt vitenskap. Men man kan spekulere i at penger gir et mer komfortabelt liv, mer kontroll og at penger kan rett og slett være viktigere for enkelte mennesker, nevner forskning.no.

Norge og de andre nordiske landene kommer for øvrig gjerne helt på topp i undersøkelser som måler befolkningens lykkenivå.