Dersom en inaktiv 20-åring begynner å bli litt fysisk aktiv, for eksempel ved 10–15 minutters daglig rask gange, vil vedkommende kunne vinne nærmere åtte friske leveår, heter det i rapporten.

Om vedkommende oppfyller rådet om minst 150 minutter i uken med litt anstrengende fysisk aktivitet, vil tilsvarende gevinst være rundt elleve friske leveår ekstra.

Fysisk aktivitet kan sikre nordmenn flere friske leveår i løpet av livet, ifølge Helsedirektoratets nye anslag. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Estimatene viser også store helsegevinster for personer over 60 år.

– Det er et stort uutnyttet potensial for gevinster innen helse, omsorg, produktivitet og livskvalitet for den enkelte dersom flere hadde blitt litt mer fysisk aktive. Vi må prioritere forebygging mer, det gir gevinster både for samfunnet og for den enkelte, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Om folk er mer fysisk aktive vil det ha positiv innvirkning på samfunnsøkonomien, mener direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet. Foto: Javad Parsa / NTB

En frisk og fysisk aktiv befolkning vil føre til en økt levealder og noe økte pensjonsutgifter, men gevinstene vil samlet sett være større.

Blant annet vil det være mindre sykdom, økt produktivitet i yrkesaktiv alder og folk vil kunne være selvhjulpne lenger, ifølge Helsedirektoratet. I tillegg vil det være mindre behov for helse- og omsorgstjenester og folk vil oppleve økt livskvalitet i hverdagen.