Kulturrådet opplyser at fordelingen ble gjort på sist rådsmøte.

– At vi opprettholder tilskuddene fra ordningen, uavhengig av hva arrangørene har kunnet gjennomføre, håper vi kan bidra til at festivalfeltet kommer seg gjennom den unntakstilstanden vi er inne i, sier Jan Ole Otnæs, som leder Kulturrådets musikkutvalg for arrangør- og festivalstøtte.

– At ordningen er gitt en ekstrabevilgning på 10 millioner kroner for 2022, bidrar også til at andelen søknader som prioriteres har økt.

Totalt er det 17 festivaler i Trøndelag som får støtte av Kulturrådet. Blant dem er Pstereo, Feminalen og Olavsfest (se faktaboks).

129 festivaler har fått økt tilskudd for 2022. Blant disse er Kongsberg Jazzfestival, Oslo World, Vossa Jazz, Trondheim Jazzfestival, Midgardsblot Metal Festival, Nordland Musikkfestuke og Risør kammermusikkfest.

– Vi har, som tidligere år, vært opptatt av å prioritere festivaler som retter seg mot barn og unge, og festivaler som presenterer minoriteters kunst og kultur, sier Otnæs.