Per 1. januar 2024 var det registrert 3648 personer i Norge med fødselsdato 29. februar, opplyser Statistisk sentralbyrå (SSB) til NTB.

Hvert fjerde år er skuddår, som altså består av 366 dager – med den «skjulte» datoen 29. februar. For at kalenderen skal komme i lage igjen, må året få en ekstra dag hvert fjerde år.

Datoen er, av naturlige årsaker, dagen da færrest har fødselsdag.

SSB opplyser at det til sammen ble registrert 161 personer i Norge som ble født på de to siste skuddårsdagene i henholdsvis 2016 og 2020.

Flest i Akershus – færrest i Telemark

Istedenfor å måtte legge bursdagsfeiringen sin til 28. februar eller 1. mars, er det altså i dag tusenvis av nordmenn som omsider kan feire bursdagen på sin opprinnelige fødselsdato.

Og Akershus er fylket med flest bosatte som har fødselsdag på skuddårsdagen, med 508 personer. Oslo har 456 personer, mens tallet i Vestland fylke er 424.

Færrest skuddårsbarn er det i Finnmark, med 52, mens Telemark har 109.

Kvinner kan fri til menn

Ifølge gammel tradisjon er skuddsårsdagen for øvrig dagen hvor kvinner har «lov» til å fri til menn.

Mannen kan ifølge tradisjonen ikke si nei denne dagen. Men hvis han likevel sier nei, må han gi kvinnen tolv par hansker slik at hun kan skjule at hun ikke har ring på fingeren.