Forslaget ble presentert på partiets landsstyremøte mandag og vil bli løftet i regjering, opplyser partiet i en pressemelding.

– I dag ser vi at samfunnet ikke klarer å stille opp med beskyttelse og omsorg for ungdom under 15 år som begår alvorlig og gjentatt kriminalitet. Verken kommunen, barnevernet, helsetjenesten eller politiet har rammene som trengs. Derfor foreslår vi nå å tenke nytt og utvikle nasjonale trygghetshus som kan ivareta både barn, familien og samfunnet bedre, sier barne- og familieminister, Kjersti Toppe.

De ønsker at nasjonale «trygghetshus for ungdom» skal være et tilbud der ulike aktører og tjenester rundt barnet skal samarbeide om et spesialtilpasset omsorgs- og oppfølgingstilbud. Trygghetshuset må kunne etableres i barnets hjemregion, dersom det er til barnets beste, skriver partiet videre.

– For barn og unge som begår gjentatt og alvorlig kriminalitet er det avgjørende at vi får gitt et bedre tilbud raskere, slik at de kommer seg ut av kriminalitet og mot et bedre liv, sier justis og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Senterpartiet vil etablere «trygghetshus» for barn under 15 år som begår gjentatt kriminalitet for å forebygge at det begås nye lovbrudd. Foto: Javad Parsa / NTB

Sp mener barnevernet må ha sterkere mulighet enn i dag til å hindre barn i å skade seg selv eller delta i kriminell virksomhet.

– Derfor må det absolutte forbudet mot å kontrollere digital kommunikasjon, for eksempel i sosiale medier, oppheves. Barnevernet bør ha mulighet til å gjøre nødvendige undersøkelser ved begrunnet mistanke om alvorlige forhold, skriver partiet.