Hvert år arrangerer Kreftforeningen Krafttak mot kreft, og hvert år er også russen en viktig del av aksjonen. I år var intet unntak, og Kreftforeningen melder om at årets russ slo fjorårets rekord med nesten 750 000 kroner mer enn fjoråret.

RUSS FRA TRONDHEIMSKOLENE KLAR FOR «KRAFTTAK MOT KREFT»: Fra venstre: Oscar William Otterlei, Adrian Småvik, Oscar Smaavik, Ellisiv Sivertsen, Hilja J. Rokkones, Nara Therese Lervik, Johannes Lyngaas, Anita Huynh, Jostein Fyrvik, Ingrid Haugland, Kristine Sandnes, Erle Reiten Almåsbakk, Ingrid Dromnes, Hans Martin Helgesen, Simon Sebastian Lundring Risan og Andreas Indreråk. Foto: Line Pevik

6,9 millioner fra hele regionen

Sju av de ni Trondheimsskolene som var med på aksjonen satte nye innsamlingsrekorder, noe som gjorde at Kreftforeningen til sammen fikk inn 1 178 938 kroner til årets aksjon.

Kreftforeningen selv synes det har vært en fantastisk innsats fra russen og giverglede hos Trondheims befolkning. Og fortsatt gjenstår noen aktiviteter.

Til sammen i Trøndelag kom det inn 4 539 827 kroner til årets aksjon.

- Dette er en helt fantastisk sum, skolene i Trondheim og Trøndelag har slått alle rekorder for fjoråret, sier distriktssjef i Kreftforeningen Trondheim, Eva Faanes. Vi hadde ikke klart denne aksjonen uten russen. Vi er veldig takknemlig for at de stiller så velvillig opp. Dette vitner om et stort engasjement hos russen, sier Eva Faanes i pressemeldinga fra Kreftforeningen.

Et rørende bilde som viser omfanget av kreft og årets tema, senskader. Foto: Rebecca Eck

Årets tema for Krafttak mot kreft er senskader. Trd.by har snakket med Amund som utfordret Thora Storm-russen og Kristin som fikk svulst som 14-åring. Begge lever i dag med senskader og har engasjert seg i aksjonen.

Årets aksjon samler inn penger til forskning for at færre skal få senskader og at flere skal få et godt liv etter kreftsykdommen.

Totalsummene så langt for 2018:

Midt-Norge: 6,9 millioner kroner

Trøndelag: 4,5 millioner kroner

Møre og Romsdal: 2,3 millioner kroner

Solveig Skogset og Mia Bjerkan var blant russen som tok bøssa fatt 13. mars. Foto: privat

Hold deg oppdatert! Følg trd.by på Facebook

Slik gikk det med trondheimsskolene:

Charlottenlund hadde flest bøssebærere og samlet inn hele 236 515 kroner. Kristen videregående skole kom på andreplass med 211 152 kroner fordelt på 145 bøssebærere.

Byåsen hadde 105 som gikk med bøssa og samlet inn 175 386 kroner.

Hele lista:

Charlottenlund: 236 515

Kristen: 211 152

Byåsen: 175 386

Thora Storm: 161 855

Strinda: 149 582

Heimdal: 143 229

Trondheim Katedralskole: 65 066

Bybroen: 18 991

Tiller: 17 581

Er det noe som engasjerer deg ekstra mye? Skriv til oss! Send debattinnlegg til trd.by@adresseavisen.no