– Det er ikke tvil om at det foregår mange overgrep og krenkelser mot barn og unge, sier Kaja Hegg, spesialrådgiver innenfor barns rettigheter og nettvett i Redd Barna, ifølge krsby.

Redd Barna Region Sør inviterte forrige uke til panelsamtale i Kristiansand om spredning av nakenbilder blant unge, samt en presentasjon av en nyere rapport hvor 70 unge har blitt intervjuet om tematikken.

Nederst i saken kan du lese de viktigste funnene.

Økning i anmeldte saker

Tonje Bech Stray jobber på forebyggende avdeling på Kristiansand politistasjon, og jobber primært med unge under 18 år.

Spredning av nakenbilder har vært sentral tematikk i mediene i år. Lena Reinhardtsen (18) fra Vennesla spiller rollen som «Sofia» (nummer to fra venstre) i NRK-serien «Nudes», som tematiserer nakenbilder på avveie uten samtykke. Foto: NRK

Under panelsamtalen sa hun at Kripos nasjonalt har sett en stor økning i anmeldte saker som handler om deling av nakenbilder – noe som har ført til at Kripos lanserte kampanjen «Er det delbart?», som retter seg mot unge.

– Man bør alltid ha i bakhodet: Hvorfor velger du å dele det bildet, og hva kan skje? sa Stray.

Kaisa Suckow, inkluderingskoordinator og ungdomsleder i Songdalen. Foto: Kristian Hole

Kaisa Suckow, inkluderingskoordinator og ungdomsleder i Songdalen påpekte under samtalen viktigheten av å nyansere debatten om nakenbilder, og ikke ensidig framstille nakenbilder som bare skummelt og farlig.

– Det handler nødvendigvis ikke om at man skal slutte å sende nakenbilder, hvis det er en positiv greie mellom to personer, men at man må slutte å spre dem. Man skal ikke skammeliggjøre noe som er fint mellom to mennesker, sa Suckow.

Intervjuet 70 ungdommer

«Hvorfor deler ungdom nakenbilder? Hva er motivasjonen for å sende intime bilder av seg selv? Hva tenker unge om risiko, og hvorfor sender de nakenbilder av andre?».

Kaja Hegg (t.h.), spesialrådgiver for barns rettigheter og nettvett i Redd Barna, ble intervjuet av Hanne Kro Sørborg, sosionom og sexolog. Foto: Kristian Hole

I Redd Barna-rapporten «Hvis du liker meg, må du dele et bilde: Ungdoms perspektiver på deling av nakenbilder» har organisasjonen intervjuet rundt 70 ungdommer fra hele landet alderen 14 til 19 år.

Dette er de viktigste funnene i rapporten:

  • Nakenbilder kan ha en rekke positive sider, som et uttrykk for intimitet og nærhet.

  • Mas, press og uønskede bilder er negativt.

  • Behovet for bekreftelse er en viktig motivasjon for deling.

  • Å besitte nakenbilder gir gutter makt over jenter.

  • Press, manipulering og ulik motivasjon kan være vanskelig å oppfatte. Det kan være vanskelig å bedømme om delingen skjer på frivillig grunnlag eller ei.

  • Det er lav terskel for å dele andres nakenbilder.

  • Jenter og gutter dømmes ulikt: Jenter er mer utsatt for ryktespredning og hets.

  • Ungdommer mangler kjennskap til lovverket og strafferammene for spredning av nakenbilder uten samtykke.

  • Foreldre og skole må ta mer ansvar, og være åpne for samtale, mener ungdom.