«Jeg var kjemperedd for hva folk hjemme skulle tenke om meg. De trodde sikkert at jeg hadde vært ute og festet, men sannheten er at jeg satt på hybelen i en måned».

Kvinne (26)

«Studentene fikk mye kjeft under og etter fadderuka. Jeg syntes det var helt urimelig».

Mann (26)

«Vi blir gjort til syndebukker».

Kvinne (20)

– Det eneste som kommer fram og som vi hører om, er de som ikke følger reglene. Det er blitt snakket for mye om studentene som en enkeltgruppe, men vi er faktisk 300 000 studenter i dette landet, sier leder i Norsk Studentorganisasjon, Andreas Trohjell til Byas.

Hjertesukket hans har spredt seg raskt på Facebook. Søndagens innstramminger, hvor regjeringen blant annet ba studentene ikke dra tilbake til sine studiesteder etter endt juleferie, fikk NSO-lederen til å reagere.

«Smittevernreglene gjelder alle, og pandemien påvirker alle. Likevel trekkes studenter særskilt frem som en enkelt gruppe gang etter gang», skrev Trohjell i Facebook-innlegget, som til nå har fått 1400 reaksjoner og 363 delinger.

– Studentene har fått en merkelapp. Er du student, så er du mer smittsom enn alle andre. Det var frustrasjonen over dette som kom til syne nå, sier Trohjell.

Facebook-innlegget til NSO-leder Andreas Trohjell traff en nerve. Foto: NSO / Skjalg Bøhmer Vold

Skam, sinne og håpløshet

Byas har snakket med flere studenter som deler synet til NSO-lederen.

Fortvilelse, skam, sinne og håpløshet er følelser som går igjen. Hvorfor ble det slik?

– Det er viktig å understreke at det er mange som er rammet av denne pandemien. Dette er ikke en konkurranse om hvem som har det verst, men studentene har tatt en stor bør for samfunnet. De har stått i mye, sier Trohjell, før han begynner å gå dypere inn i materien.

Vi må spole tiden litt tilbake. Frustrasjonen til studentene er sammensatt.

Årsakene

  • ØKONOMI:

Ved utgangen av mars 2019 var det registrert 412 000 arbeidssøkere hos NAV. 90 prosent av ledigheten skyldes permitteringer, men permitterte studenter hadde ikke rett på dagpenger.

Krisepakken som studentene til slutt fikk, var i form av lån. Senere ble deler av lånet (31 prosent) endret til stipend.

7 av 10 studenter er avhengige av en deltidsjobb for å få endene til å møtes. Derfor velger noen også å flytte hjem for å spare penger. De har rett og slett ikke råd til å betale leie på studiestedet sitt når deltidsjobben forsvinner.

  • DIGITAL UNDERVISNING:

Eksamensperioden begynner halvannen måned etter at landet stenger ned. En periode som ofte er vanskelig og tung for flere studenter. Meldingene spriker om hvordan eksamen skal avholdes.

  • FADDERUKE:

Rekordmange søker seg til høyere utdanning. Rekordmange blir tilbudt plass. Samtidig kritiseres fadderukene landet over. Studentledere rykker ut i media og må forsvare arrangementene.

– Fadderukene ble arrangert etter rådene fra helsemyndighetene. De aller fleste holdt riktig avstand og var med sine grupper. Så var det sånn at noen få ikke gjorde det. Det er kjipt, fordi de ødelegger for alle sammen, sier Trohjell.

Her i Trondheim mente fungerende kommuneoverlege Elizabeth Kimbell at det forberedende arbeidet som ble gjort i forkant av fadderuka, bidro til at det gikk såpass bra i Trondheim.

– I tillegg har vi nok vært litt heldige med at det ikke har vært noen smittetilfeller innad i studentmiljøet, sa hun til Trd.by i september.

  • PSYKISK HELSE:

Studenter er en utsatt gruppe. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (2018) viste at gruppens psykiske helse er blitt forverret i løpet av fire år.

1 av 4 norske studenter har alvorlige psykiske plager. Nesten 1 av 3 sier at de opplever ensomhet.

– Ulike grupper har ulike behov. Måten studentene behandles på mener jeg er direkte skadelig. Det handler om ensomhet, psykisk helse, frafall av framtidige skattebetalere. Dette vil koste samfunnet mye på sikt, mener Trohjell.

Koronaen forverrer situasjonen

Sammensuriet av årsaker ser ut til å ha gitt utslag på studentenes helse. Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) har siden pandemien startet gjennomført to spørreundersøkelser.

De første resultatene i april viste at 3 av 4 studenter mente livet hadde blitt mer krevende etter at koronaepidemien begynte. En fjerdedel sa livet hadde blitt mye mer krevende.

Spørreundersøkelsen ble fulgt opp i oktober. Situasjonen var fortsatt alvorlig.

Studentene opplevde fortsatt hverdagen som utfordrende. I tillegg kjente over halvparten av de 2000 spurte på en forverret stressfølelse.

– Vi kjenner oss igjen i det som kommer fram i denne undersøkelsen, sier daglig leder ved SiS Helse, Arve Kristiansen.

Han forteller at koronasituasjonen har forsterket de helsemessige plagene studentene har slitt med fra før.

I løpet av 2019 fikk 602 studenter individuell terapi av SiS’ psykologer. Totalt 1940 timer, en økning på 10 prosent sammenlignet med 2018.

– Det gjør sterkt inntrykk. Vi ser at situasjonen er veldig krevende for dem, sier Kristiansen.

Dette svarer statsråden

– Jeg forstår frustrasjonen til studentene, men jeg må understreke at dette ikke handler om studenter som en gruppe, sier forsknings- og høyere utdanningsminister, Henrik Asheim (H).

Han bekrefter at han har fått med seg kritikken studentene har fått. I september sa statsråden selv at studentene hadde fått urettferdig kjeft.

– Det er ikke sånn at det har vært strengere regler for studenter enn andre grupper i samfunnet. Vi kunne sikkert vært flinkere til å kommunisere at det ikke er studentene som er problemet, men smitten, fortsetter Asheim.

Han viser blant annet til innstrammingene som kom i helga, som førte til NSO-lederens Facebook-innlegg.

– Tiltakene gjelder institusjonene, universiteter og høgskoler som samler 300.000 studenter over hele landet, sier han.

Kunnskapsdepartementet følger utviklingen ved universitetene nøye. Statsråden sier at det viktigste er at studentene opprettholder studieprogresjonen sin. Ifølge Asheim skal det også bevilges 10 millioner kroner til landet studentsamskipnader. Dette skal gå til fritidstilbud for studentene.

Det jobbes også med en ny kompensasjonsordning for studentene.

– Vi har hatt møter med NSO, ANSA og fagskolene rett før jul. De økonomiske utfordringene er sammensatt. Noen vil heve inntektstaket, andre er urolige fordi de ikke har inntekt. Vi skal ha nye møter om hvordan denne ordningen vil bli. Når den kommer er for tidlig å si, men vi skal være så raske som mulig, sier Asheim.

Byas kjenner identiteten til alle studentene som er blitt sitert i artikkelen.