Forbrukerrådet blir kontaktet av mange som krangler om depositumet.

Et depositum kan være opptil seks ganger husleien, så det er utrolig kjipt å miste. Et godt tips for å unngå klemma er å dette:

- Tvistene kan bli enklere løst hvis man har dokumentasjon. Derfor anbefaler vi alle om å ta bilder og video av stedet de leier både før man flytter inn og etter man har flyttet ut. Vitner hjelper lite i slike sammenhenger, sier Eirik Nyberg, regiondirektør i Forbrukerrådet Agder.

Følg trd.by på Facebook

I leietakers navn

En depositumskonto skal stå i leietakers navn, i samme bank som kontoen husleien går til, og for å få ut pengene må utleier og leietaker gå i banken sammen.

- Det er mange harde krav til utleiere, selv om det ofte er snakk om privatpersoner som leier ut. Allikevel ser vi at mange for eksempel setter penger inn på utleierens konto, og da er jo ikke kontoen låst på samme måte, sier Nyberg.

Utleier kan kun nekte å betale ut depositum på grunn av manglende husleie, skader på eiendom eller manglende renhold ved utflytting.

Hva kan du gjøre?

Ifølge Forbrukerrådets egne nettsider finnes følgende løsninger:

Hvis utleier nekter å betale ut depositum:

Leietaker må sende banken et skriftlig krav om utbetaling. Banken skal så varsle utleier skriftlig om at depositumet vil bli utbetalt hvis ikke utleier dokumenterer å ha reist søksmål. Dette må skje innen fem uker etter at varselet ble mottatt.

LES NØYE: Før du signerer leieavtalen, må du lese den nøye. Foto: shutterstock

Hvis utleier krever depositumet:

Dersom utleier hevder å ha krav som kan dekkes av depositumet, må dette kravet sendes til leietaker. Hvis leietaker ikke aksepterer, og vil ha depositumet utbetalt, må utleieren gå til søksmål for å få det avklart.

Hvis leietaker skylder leie:

Utleier fremmer krav til banken om utbetaling, noe banken kan gi dersom følgende vilkår er fulgt:

  1. Depositumskonto og husleiekonto må være i samme bank.

  2. Utleier og leietaker må ha en skriftlig avtale om at leietakeren skal betale husleie til utleiers konto i banken.

  3. Utleieren må dokumentere start- og sluttdato for leietakerens plikt til å betale overfor banken.

Hvis utleier krever en slik utbetaling, skal banken varsle leietakeren om dette.

Si ifra!

Daglig leder Lars Aasen i Leieboerforeningen ser en økende tendens til at utleiere prøver å få utbetalt depositumet på grunn av skader i leiligheten eller mangelfull rengjøring.

- Mange tenker nok når de først flytter inn en plass at de ikke skal være kjipe leietakere og sier ikke ifra om mangler i leiligheten ved innflytting. Problemet oppstår dersom utleier krever manglene rettet ved utflytting og nekter å frigi depositumet.

- Man er pliktig til å si ifra om feil og mangler umiddelbart, og gjør det skriftlig, for eksempel på e-post. Det er alltid et godt råd å ta mange bilder for å kunne se hvordan boligen var da du flyttet inn, sier han.

Forebygger tvister

Depositumstvister har blitt et såpass stort problem at Leieboerforeningen og Huseiernes Landsforbund har laget et hjelpemiddel for å forebygge tvister.

"Overtakelsesprotokoll ved utleie av bolig" kan alle laste ned gratis fra nettet.

- Så går man gjennom leiligheten sammen med utleier før innflytning, noterer hvordan det ser ut, og så gjør man det samme når man har flyttet ut igjen.

Akkurat som når man leier bil, med andre ord.

- Så kan man bli enige om sammen om det skal trekkes noe av depositum hvis det har oppstått skader, sier Aasen.

Så grundig skal faktisk utvasken være: Her er ni gode tips

GUIDE: Her får du oversikt over studentboligene i Trondheim