– Dette er et stort løft for viktige utdanninger. Nå får enda flere mulighet til å ta høyere yrkesfaglig utdanning, og det er stor etterspørsel i arbeidslivet etter folk med denne kompetansen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) i en pressemelding.

Oslo, Rogaland, Innlandet og Trøndelag er fylkene som får flest plasser.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) fordeler midlene, mens det er opp til fylkeskommunene å bestemme hvordan pengenes skal fordeles til skolene.