I alt 16 prosent av de spurte i SSBs levekårsundersøkelse sier de har opplevd vold, seksuell trakassering, mobbing eller trusler på jobb.

Kjønnsforskjellene er imidlertid tydelige. Kvinner er langt mer utsatt enn menn og 21,9 prosent av de spurte kvinnene svarte at de hadde opplevd ulike former for vold, hets eller trusler, seksuell trakassering eller å bli plaget eller mobbet.

Blant menn svarte 10,1 prosent av de spurte at de hadde opplevd noen former for vold, trusler eller mobbing. Mens 8,3 prosent av kvinnene hadde opplevd seksuell trakassering, svarte bare 1,5 prosent av mennene om det samme.

Oversikten viser også at unge arbeidstakere er mer utsatt enn eldre.

Det er store forskjeller mellom hvilke yrker folk har, og sikkerhetsarbeidere, pleie- og omsorgsarbeidere er mest utsatt. Bønder, ingeniører og håndverkere er minst utsatt.

– Felles for flere av yrkesgruppene som er mest utsatt, er at de jobber med til dels sårbare brukergrupper. Det er også mest vanlig at det er noen som ikke er ansatt på arbeidsplassen som står bak vold, seksuell trakassering, og hets eller trusler. Dette kan være for eksempel kunder, klienter, pasienter, elever eller andre, sier rådgiver Kristina Støren i SSB.