Den ordinære fristen for å søke studieplass ved universiteter og høyere utdanning er 15. april, men noen studium har en frist som allerede går ut 1. mars!

Her er de viktigste datoene og tidsfristene for deg som skal studere til høsten, og for deg som allerede er student.

1. mars

Ønsker du å komme inn på disse utdanningene, eller havner du innenfor noen av kategoriene nevnt under, bør du få opp farta:

- Søkere til Politihøgskolen.

- Søkere til Luftfartsfag ved UiT.

- Søkere som søker med realkompetanse.

- Søkere som søker om tidlig opptak.

- Søkere som søker om særskilt vurdering.

Alle punktene nevnt ovenfor gjelder for søkere som søker gjennom Samordna opptak.

Husk at folkehøgskoler og andre private utdanningsinstitusjoner kan ha egne tidsfrister!

15. mars

Sist frist for å søke om penger fra Lånekassen for vårsemesteret 2020.

20. mars

Frist for å sende inn dokumentasjon (gjelder kun 1. mars-søkere).

Sitter du ikke på et elektronisk vitnemål fra videregående skole, eller har du et annet vitnemål fra høyere utdanning som ikke følger med i søknaden automatisk, er fristen for å sende inn dette 20. mars.

15. april

Søknadsfristen til de fleste universiteter og høgskoler i landet går ut.

Etter fristen er det umulig å legge til flere studieønsker i søknaden.

Samordna opptak er en nasjonal opptakssentral for all offentlig høyere utdanning i Norge. Her kan du velge mellom 1300 forskjellige studieretninger. Foto: Skjermdump

20. april

Om du hadde søknadsfrist 15. april, må du laste opp avsluttet utdanning og annen dokumentasjon senest 20. april. Dokumentasjon på utdanning og praksis du fullfører våren 2020 kan du laste opp fram til 1. juli.

1. juli

Fristen for å omprioritere studieønskene og fristen for å laste opp ny dokumentasjon går ut.

Angrer du på at du satte statsvitenskap på topp? Ingen fare, fram til 1. juli kan du omprioritere studieønskene.

Bare husk: Du kan ikke legge til nye studier, kun omprioritere studiene som du allerede har lagt til i søknaden.

I tillegg går fristen ut for å laste opp dokumentasjon på ferdig utdanning og praksis som ble fullført våren 2019.

19. juli

Den 19. juli klokka 09.00, slipper Samordna opptak en liste over hvilke studier som fortsatt har ledige plasser.

"Restetorget" gir deg en ny sjanse til å begynne å studere, dersom du ikke klarte å bestemme deg noen måneder tidligere.

Dagen etter, 20. juli fra klokken 09.00, er det mulig å søke på de forskjellige studieplassene.

20. juli

Denne dagen får du svar på søknaden du sendte inn 15. april.

OBS: Misfornøyd fordi du kom inn på tredjevalget ditt?

Husk at det har blitt lagt ut mange studieplasser på "restetorget", og at du nå kan søke på disse studiene i stedet for.

24. juli

Du må svare på hovedopptaket senest 24. juli.

Dette er ganske viktig. Dersom du ikke svarer, regnes svaret ditt som et nei.

29. juli

Har du takket ja til venteliste? 29. juli får søkere som har fått et nytt tilbud, eller som har blitt studiekvalifiserte etter hovedopptaket, nytt svar i suppleringsopptaket.

4. august

Om du fremdeles står på venteliste, er det noen av studiestedene som etterfyller studieplasser fra 4. august og utover.

15. november

Siste frist for å søke om penger fra Lånekassen for høstsemesteret 2020.

OBS: Her er det også egne regler og datoer, blant annet for lærlinger. Her er oversikten.

Kilder: Ta Utdanning, Samordna opptak, Lånekassen.

Er det noe som engasjerer deg ekstra mye? Skriv til oss! Send debattinnlegg til trd.by@adresseavisen.no

Denne artikkene ble først publisert i 2017, men en oppdatert versjon med korrekte datoer publiseres på nytt til glede for nye lesere.