Magefølelsen kan av og til svikte. Du trodde du gjorde det bra på eksamen, men ifølge sensor var besvarelsen så vidt god nok til ståkarakter: E.

Men betyr dette «E: elendig i jobben» eller «E: egnet til jobben»?

– Arbeidsgiver går glipp av mange flinke folk dersom de avskriver alle som ikke har toppkarakterer, betrygger karriere- og studieveileder ved Universitetet i Stavanger, Trondr Breiland.

Han er én av tre eksperter Byas har snakket med, for hvor mye betyr egentlig bokstavene som ender opp på vitnemålet ditt?

Også superstudenter kan slite

Hvem: Avdelingsleder Hege Helleren Hauge i Adecco

Hva: I stillingen sin møter Hauge både bedrifter og jobbsøkere, og prøver å finne de rette kandidatene til de forskjellige posisjonene bedriftene etterlyser.

– Vi ser at det er enkelte bedrifter som er veldig opptatt av karakterer. Dette gjelder særlig innenfor finans-, regnskaps-, revisjon- og IT-bransjen, sier Hauge.

Ofte er dette store, kjente og velrenommerte bedrifter. Da vet også studentene at disse jobbene krever at man legger ned mer arbeid på skolen sammenlignet med om man ønsker jobb i et annet selskap.

Hauge har selv sett superstudenter med gode karakterer slite med å få jobb. Da kan det være at personligheten ikke matcher bedriftens ønsker.

Det er lettere å lære folk hva de skal gjøre i jobben, enn å be noen om endre væremåte.

– Bedriftene er mer opptatt av hvem det er de ansetter. Derfor kan jobberfaring med gode referanser, karakterer som er midt på treet og at man har egenskaper som sosiale evner, gode holdninger og motivasjon være mer enn nok til å få seg en jobb, sier Hauge.

Blir mindre viktige med årene

Hvem: Fagansvarlig i Experis, Kjell Strøm.

Hva: Experis er et datterselskap av rekrutteringsbyrået Manpower. Strøm har ansvaret for jobbrekruttering i hele landet og hvordan Experis vurderer hva som kan regnes for kompetanse.

– Er du nyutdanna og ikke har mye jobberfaring, vil nok karakterene spille inn i større grad. Etter hvert som du blir eldre, vil ikke karakterene ha en like stor rolle fordi du har resultater og erfaringer å vise til, sier Strøm.

En huskeregel er gjerne at jo mer spesialisert jobben din er, desto mer vil karakterene spille inn. Men også Strøm påpeker at det alltid vil være unntak og en kombinasjon av flere faktorer når arbeidsgiver skal ansatte nye medarbeidere.

– En bedrift er alltid på jakt etter kompetanse, men bedriftene ser også etter egenskaper. Hva slags personlige egenskaper og ferdigheter sitter du på, og hva er potensialet ditt? Jevne karakterer over flere år, som ikke trenger å være i toppsjiktet, sier noe om struktur og måten du jobber på, sier Strøm.

Selv trekker Strøm fram IT, økonomi, ingeniørfag og akademia som bransjer der karakterer spiller en stor rolle om du ønsker å gjøre karriere.

– Men husk: Det finnes alltid unntak, og det er mulig at forskjellige kombinasjoner av egenskaper, personlighet og jobberfaringer kan gjøre deg svært aktuell for en jobb.

Sosial kompetanse betyr mye

Hvem: Karriere- og studieveileder ved UiS, Trondr Breiland.

Hva: Holder jobbsøkerkurs for studenter som skal ut i arbeidslivet og gir studenter råd underveis i utdanningen.

– Det viktigste er hvem du er som person, karakterer er underordna. Det at du fullfører på normert tid vil også spille en stor rolle, sier Breiland.

– Men er ikke det litt selvmotsigende når universitetet oppfordrer studenter til å ta på seg verv og engasjere seg?

– Da må man spørre seg hvor mye vervet er verdt. Hvis vervet ditt er viktig og fører til relevant jobberfaring, er det gjerne et pluss selv om du bruker lenger tid på utdanningen, sier Breiland.

Også Breiland trekker fram sosiale egenskaper som en viktig faktor når man er på jakt etter jobb. Det er ikke nødvendigvis de med toppkarakterer som når lengst.

– Det at du kan lytte og er en kjekk kar på arbeidsplassen, slike ting betyr utrolig mye, sier Breiland.

Han har selv opplevd at fortvilede studenter har søkt om råd etter at vitnemålet har begynt å fylle seg opp med D-er og E-er. Det å skille seg ut fra søkerbunken vil trolig være vanskeligere dersom du så vidt har kommet deg gjennom studiet, men det er ikke alltid snittkarakteren gjenspeiler det personen kan.

– Du må vise fram dine styrker og selge deg inn på best mulig måte. Selv om karakterene er dårlige, kan du ha en sosial kompetanse som er helt unik, sier Breiland.

Denne artikkelen er publisert hos Trd.by tidligere, men deles på nytt til glede for nye lesere.