For ganske nøyaktig to år siden hadde hjemleveringstjenesten Nibbler sin første utkjøringsdag i Trondheim. Selskapet startet opp i Kristiansand året før, og NTRD AS var franchisetaker for konseptet i Trondheim. Tirsdag meldte selskapet konkursåpning.

Daglig leder i NTRD AS, Thea Sandvik, ønsker ikke å kommentere konkursen.

Nettsiden der kunder kunne bestille mat fra restauranter i Trondheim, er tirsdag helt nede. I flere dager har det ikke vært mulig å legge inn bestillinger.

Anne Thea Sandvik startet budbilselskapet Nibbler i Trondheim i februar 2018. Foto: Morten Antonsen

Regnskapstallene fra Proff viser at NTRD AS omsatte for nesten to millioner kroner i 2018. Resultatet før skatt viser et underskudd på rett i underkant av 1,7 millioner kroner.

Ifølge kjennelsen fra Sør-Trøndelag tingrett har skyldneren opplyst at den samlede gjelden er på ca. 1 685 000 kroner og at selskapets aktivia har en samlet anslått verdi på ca. 95 000 kroner. Det opplyses i kjennelsen at det er 18 ansatte i selskapet.

«NTRD AS har begjært sitt bo tatt under rettens behandling som konkursbo. Det framgår at oppbudet er besluttet av styret», heter det i kjennelsen, hvor det også skrives at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Joar Grimsbu i Arntzen de Besche Advokatfirma er oppnevnt som bobestyrer og opplyser til Trd.by at han skal ha møte med styreleder tirsdag kveld.

– All virksomhet er stoppet og jeg er personlig sterkt tvilende til gjenopptakelse av drifta, sier Grimsbu, som ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.