– Vakuumet som har oppstått på rusfeltet, må opphøre. Vi håper regjeringen snarlig legger fram forebyggings- og behandlingsreformen på rusfeltet som ivaretar ungdom med rusproblemer, sier generalsekretær Trine Stensen i Blå Kors i en pressemelding.

Hvilke konkrete endringer regjeringen vil gjøre, får vi ikke vite før rusmeldingen, offisielt kalt « forebyggings- og behandlingsreformen », kommer til våren.

Blå Kors støtter regjeringens mål om å forebygge og redusere negative konsekvenser av rusbruk, men stiller i tillegg fire egne krav. Et av dem er å øke satsing på behandling av ungdom med rusproblemer.

– Vi ser at rusbruken blant unge øker. I Oslo har bruken av kokain på videregående skoler økt fra 3 til hele 8 prosent av ungdommene. Vi ser også en økning flere steder i landet. Mer enn en av fire unge har blitt tilbudt kokain det siste året, og nesten halvparten av dagens ungdom har kjennskap til at noen i omgangskretsen har prøvd det. Dette bekymrer oss, sier Stensen.

Økt satsing på forebygging er et annet krav Blå Kors stiller til regjeringen. I tillegg ber organisasjonen om at politiet får de virkemidlene som trengs for å forebygge rusbruk hos unge, og om at satsingen på tilbud til barn som vokser opp i hjem med rusavhengighet styrkes.