Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte fredag en rapport om norske studenters levekår. Her ser de nærmere på situasjonen til heltidsstudenter under 31 år. I rapporten kommer det fram at de fleste studenter sliter med ensomhet, og mange får ikke pengene til å strekke til.

Selv om de fleste studenter bor i kollektiv, oppgir seks av ti av disse at de er plaget av ensomhet i ulik grad. Hele sju av ti unge heltidsstudenter som bor alene, er plaget av ensomhet.

To av tre unge heltidsstudenter jobbet ved siden av studiene høsten 2021. Halvparten av alle studenter med jobb sier at de jobber fordi støtten fra Lånekassen ikke strekker til. Samtidig mottar en av fire studenter penger fra foreldrene sine og regner dette som en av deres inntektskilder.

Halvparten av unge heltidsstudenter rapporterer også at de ikke har mulighet til å klare en uforutsett utgift på 20 000 kroner. Til sammenligning ligger denne graden på 19 prosent i resten av befolkningen. Mellom 15 og 24 prosent av studentene får ikke pengene til å strekke til, og 14 prosent har et betalingsproblem de ikke klarer å betjene.