Nettavisen Khrono har spurt offentlige utdanningsinstitusjoner om antall selvplagieringssaker siden 2018. Flere av de største har imidlertid ikke klart å skaffe oversikt, blant annet Universitetet i Bergen, Oslo Met og Høgskolen i Innlandet. Men svarene fra 13 institusjoner viser at det har vært minst 136 saker med mistanke om såkalt selvplagiat. Det betyr at studenter har gjenbrukt egen tekst.

55 av sakene førte til at studenter ble utestengt i to semestre og 35 i ett semester. I 20 saker førte saken kun til annullering av besvarelsen, mens 26 ikke fikk noen reaksjon eller ble «frikjent».

Universitetet i Agder hadde flest utestengelser (37) blant dem som har svart, etterfulgt av Universitetet i Sørøst-Norge og Universitetet i Oslo (17 hver). Universitetet i Agder mener det er like alvorlig å gjenbruke egen tekst som å plagiere andre, mens Universitetet i Tromsø mener det er mindre uredelig å plagiere seg selv. Universitetet i Tromsø har ikke hatt noen utestengelser på grunn av selvplagiat siden 2018.

Regjeringen foreslo i forrige uke nye regler som vil innebære at studenter vil få lov å gjenbruke upublisert arbeid og arbeid som ikke har gitt uttelling.