En lovpålagt aldersgrense vil være et målrettet, effektivt og nødvendig tiltak, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet.

Hun ber regjeringen la være å høre på Mattilsynets råd.

De to statlige etatene står dermed på hver sin side i diskusjonen om hva politikerne bør gjøre med at så mange barn drikker energidrikk.

Riktignok er begge enige om én ting: Energidrikk er ikke for barn. For mye koffein kan føre til søvnproblemer, uro og angst, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI).

Vil begrense reklame

Likevel: En lovpålagt aldersgrense er for inngripende og ikke noe politikerne bør ty til nå, mener Mattilsynet. De mener mengden koffein barn og får i seg fra energidrikker ikke er så høyt at det er fare for helsen.

I september ga de en anbefaling om at myndighetene overvåker hvor mye energidrikk barn og unge drikker. Samtidig bør det gis informasjon til barn, unge og foreldre, og det bør bli forbudt med reklame for energidrikk rettet mot barn og unge.

En aldersgrense bør ikke innføres før vi ser om disse tiltakene virker. Disse anbefalingene fra Mattilsynet er ikke publisert enda.

Mener vi vet nok

Men Forbrukerrådet mener vi alt har mer enn nok bevis for at barn og unge drikker for mye energidrikk.

– Det er bare å se på Bryggeriforeningens tall, som viser en eksplosiv økning av konsumet av energidrikk. Vi trenger ikke en særskilt overvåking for å konkludere med at det økende konsumet også gjelder for barn og unge, sier Blyverket.

Stortinget med marsjordre

Flertallet på Stortinget har alt gitt beskjed til regjeringen om at de vil ha et forbud mot kjøp og salg av energidrikker til alle under 16 år. Det ble gjort med et såkalt anmodningsvedtak før sommeren. Men et lovforslag lar vente på seg.

– Regjeringen er bekymret for den økende bruken av energidrikk blant barn og unge, sier statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet.

– Vi vil sette oss godt inn i anbefalingene Mattilsynet kommer med og begrunnelsene for disse. Rapporten fra Mattilsynet vil være en av flere rapporter vi vil se på når vi skal vurdere videre tiltak. Det er til slutt en politisk beslutning hva som skal være beskyttelsesnivået for befolkningen, uttaler han i en epost til NTB.

Forbruket øker

Fra 2019 til 2022 økte salget av drikken fra 41 millioner liter til 72 millioner liter, ifølge tall fra Bryggeri- og drikkevareforeningen.

Og før jul kom forskning fra FHI som viser at hele 58 prosent av ungdomsskoleelevene og 72 prosent på videregående drikker energidrikk. Forbruket har gått kraftig opp siden 2019.

Energidrikkene inneholder mindre koffein enn kaffe per desiliter. Men det er lettere å få i seg for mye av det sentralstimulerende stoffet når den bitre smaken blir dekket over med sukker og søtstoff, påpekes det i rapporten.

En ekspertgruppe som ga råd til regjeringen om sunt kosthold i forrige uke, trakk også fram aldersgrense som et mulig tiltak.