Resultatene i den nye rapporten fra FHI viser at det har blitt vanlig å drikke energidrikk helt fra 13-årsalderen.

– Hele 58 prosent på ungdomsskolen og 72 prosent på videregående skole drikker energidrikker. Koffein kan gi søvnforstyrrelser og negative effekter på sentralnervesystemet og hjerte- og karsystemet, sier Marianne Hope Abel, forsker ved Folkehelseinstituttet og ansvarlig for analysene i rapporten.

Hope Abel forteller at tallene bekymrer.

– Når vi ser hvor vanlig energidrikkene har blitt blant de unge og hvor mye enkelte drikker er vi bekymret. Det er en uheldig utvikling.

Blant ungdommene som svarte at de drakk energidrikker, hadde en av tre drukket tre bokser eller mer i løpet av et døgn.

Hovedgrunnen bak energidrikkinntaket er ifølge ungdommen at det smaker godt og slukker tørsten. Særlig blant de eldre ungdommene var det mange som også oppga at det var for å få mer energi og for å bli mer våken. Flere oppga også at de hadde blandet energidrikk med alkohol.